Kunden skal ikke overraskes, når stenslaget i bilruden fordyrer indboforsikringen

Finanstilsynet løfter pegefingeren over for forsikringsselskaberne. Kunderne skal være orienteret om, at skader på ét forsikringsprodukt kan påvirke den samlede risikovurdering af kunden, og dermed også pris, selvrisiko og vilkår på andre forsikringer.

Påmindelsen kommer på baggrund af en undersøgelse fra Finanstilsynet, som konkluderer, at de undersøgte selskaber anvender skadesanmeldelser på tværs af deres forsikringsprodukter til at danne sig et samlet risikobillede af kunden. Til trods for, at alle undersøgte selskaber har denne praksis, er det ikke alle undersøgte selskaber, som oplyser kunderne om dette.

Finanstilsynet satte undersøgelsen i gang efter at have modtaget flere klager fra kunder, hvor forsikringsselskaber f.eks. havde medregnet skader fra en tilvalgsforsikring havde betydning for prisen på andre forsikringer.

”Den almindelige forbruger kan ikke forudse, at når forbrugeren anmelder ridsen i lakken på sin kaskoforsikring, kan konsekvensen blive en højere pris på indboforsikringen. Men selskaberne vurderer kunden ud fra skaderne på alle forsikringer, og det skal kunden have besked om. For forbrugeren svarer det til, at den karakter du får for din præstation i fysik, påvirker din karakter i matematik,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersenfra Finanstilsynets Forbrugerkontor.

Kunden skal kende den grundlæggende konsekvens

Finanstilsynet kræver ikke, at selskaberne detaljeret beskriver for kunden, hvilke konsekvenser det får, hvis kunden anmelder en skade. Men kunden skal have at vide, at risikovurderingen går på tværs af de tegnede forsikringer, og at skaden på en type forsikring kan påvirker kundens andre forsikringer på flere måder. Det gælder både for nye kunder og for eksisterende kunder, som tegner nye tilvalgsforsikringer. Især tilvalgsforsikringerne kan føre til mange skadesanmeldelser inden for kort tid.

”Selskaberne opfordrer selv kunder til at samle alle forsikringer hos ét selskab, så kunden kan spare penge. Men selskaberne skal også huske det lille aber dabei, at den sammenlægning f.eks. kan gøre indboforsikringen dyrere hos selskabet, hvis kunden bakker op i en anden bil. Derfor sender vi nu en påmindelse til alle forsikringsselskaber. Vi opfordrer også kunderne til at have dette med i ligningen, når de overvejer at samle forsikringer eller tegne tilvalgsforsikringer,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen.

Faktaboks – Konklusioner fra rapporten

Konklusion 1:

Skadeforsikringsselskaberne foretager en risikovurdering af kundeforholdene, der går på tværs af kundens forskellige forsikringsprodukter og på tværs af hovedforsikringer og tilvalgsforsikringer. Finanstilsynet vurderer, at en sådan risikovurdering som udgangspunkt ikke er i strid med reglerne om god skik.

LÆS OGSÅ:  Hvordan er du stillet, når skybrudssæsonen starter?

Konklusion 2:

Hvis et skadeforsikringsselskab foretager en risikovurdering af en kunde, hvor skadesanmeldelser på kundens forskellige forsikringsprodukter indgår i et samlet risikobillede, skal selskabet informere kunden om dette og om, hvilke konsekvenser det kan have. En ny kunde skal have informationen, inden vedkommende tegner flere forsikringer hos selskabet, og en eksisterende kunde skal have informationen, inden vedkommende tegner yderligere forsikringer. Informationen skal også fremgå af forsikringsbetingelserne.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)