Kvinde dømt for at fremme terrororganisationen Islamisk Stat

Af Anette Pedersen

En 35-årig kvinde blev i dag idømt tre års fængsel for at være indrejst i et konfliktområde i Syrien og dér at have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat (IS).

En 35-årig kvinde er ved Retten i Esbjerg i dag idømt tre års fængsel for at være indrejst og have opholdt sig i et konfliktområde i Syrien og dér at have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat (IS).

Sagen blev gennemført som en tilståelsessag ved Retten i Esbjerg efter reglerne i retsplejelovens § 831. Der blev dermed rejst tiltale under retsmødet, da den sigtede kvinden erkendte sig skyldig i sigtelserne i retsmødebegæringen.

Kvinden, der er dansk statsborger, blev i oktober 2021 sammen med sine børn evakueret fra al Roj-lejren i det nordøstlige Syrien. Kvinden blev ved evakueringen til Danmark den 7. oktober 2021 anholdt og har været varetægtsfængslet siden.

Kvinden blev dømt for uden tilladelse at være indrejst og have opholdt sig i al-Raqqa-distriktet i Raqqa-provinsen og Deir al-Zour-provinsen i Syrien, der i perioden var defineret som konfliktområder, og hvor terrororganisationen IS var part i en væbnet konflikt. Kvinden blev ligeledes dømt for at have fremmet IS’s aktiviteter, navnlig ved at virke som husmor for og hustru til en person, som var aktiv i inden for terrororganisationen Islamisk Stat (IS). Tiltalen mod kvinden skete efter straffelovens § 114 e, 1. pkt., og § 114 j.

Sagen mod kvinden er rejst af Statsadvokaten i Viborg. Kvinden modtog dommen og blev fængslet efter domsafsigelsen. Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at beslutte, om dommen skal ankes til Vestre Landsret.

LÆS OGSÅ:  Terror-sag sender Rudaizky midlertidigt ud af politik

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)