Mistanke om ulovlig favorisering og berigelse

Rudersdal Kommune har bortvist to ledende medarbejdere på idrætsområdet og anmeldt den ene til Nordsjællands Politi mistænkt for berigelseskriminalitet og ulovlig modtagelse af gaver fra virksomheder, der har udført anlægsopgaver for kommunen. Politiets efterforskning er i den indledende fase og den pågældende er således ikke sigtet.

Bortvisningen er – foruden mistanken om ulovlig modtagelse af gaver og berigelseskriminalitet – blandt andet foranlediget af en række disponeringer i forbindelse med anlægs- og renoveringsarbejder på kommunens svømmehaller herunder navnlig Rundforbi svømmehal og Trørødskolens svømmehal.

Borgmester Ann Sofie Orth siger: ” Det her er unægtelig en ærgerlig sag. Vi ser på sagen med stor alvor og håber, vi nu kan komme til bunds i den med politiets hjælp. Heldigvis opdagede vi selv sagen i kraft af vores nye strammere principper for økonomi- og kontraktstyring. Desværre betyder sagen, at vi kommer til at bruge ekstra midler på at rette op på en række fejl og mangler i to af vores svømmehaller, men vi er i fuld gang med en plan for udbedring af forholdene.”

Rudersdal Kommune gav tilbage i 2021 anlægsbevillinger til nødvendige og akutte renoveringer til Birkerød, Rundforbi og Trørødskolens svømmehaller. Det gælder blandt andet omklædnings- og badefaciliteter i Trørødskolens svømmehal, renovering af ventilationsanlægget i omklædningsrummene i Rundforbi svømmehal samt renovering af vandbehandlingsanlæggene i både Rundforbi og Trørødskolens svømmehal. Til udførelsen af disse arbejder har der været valgt én rådgiver. Denne har også stået for byggeledelse og valg af underentreprenører.

Rudersdal Kommune har efterfølgende konstateret, at en række af arbejderne ikke er udført tilfredsstillende, at der ikke foreligger den påkrævede dokumentation, der er nødvendig for myndighedsgodkendelser herunder endelig miljøgodkendelse. Samlet tegner der sig et billede af manglende færdiggørelse af aftalte projekter i kombination med en række stærkt kritisable forhold og dispositioner, herunder også en bestyrket mistanke om favorisering af leverandører. Derfor har Rudersdal Kommune tilbageholdt slutbetaling på to af anlægsprojekterne. Det rådgivende firma har som modtræk udtaget en stævning mod Rudersdal Kommune. Sagen vil blive behandlet ved byretten i Lyngby. Advokatfirmaet Molt Wengel, der er specialister i entrepriseret, vil repræsentere kommunen.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)