Moderaterne er ældrefjendske

Debatindlæg på 24NYT er alene udtryk for forfatterens holdning.

Debatindlæg af  Erling A. Jørgensen

Et af forslagene fra Moderaterne, Lars Løkkes nystiftede parti, er, at folkepensionen skal afskaffes ad åre, og afløses af, at borgerne selv skal spare op til deres alderdom.

Systemet med folkepension til alle, når man har nået den fastsatte alder, er solidarisk og helt i overensstemmelse med de fleste danskeres solidaritetsholdning. Efterfølgende er der også kommet den supplerende Arbejdsmarkedets tillægspension. Nogle borgere når ikke at nyde ret meget gevinst ved at have indbetalt til ATP og folkepensionsbidrag gennem mange år. Tidlig død er årsagen. Andre bliver meget gamle og får større gevinst ved at modtage folkepension samt udbetalinger fra ATP og eventuelle private pensionsforsikringer.

Hvis man ikke lever ret længe efter at have nået folkepensionsalderen, og man er gået bort, har man ikke mulighed for at ærgre sig over, at man ikke fik mange år som folkepensionist.  Folkepensionen er et solidarisk tryghedsskabende system til de svageste og afløste for mange år siden aldersrenten.

Det Lars Løkke foreslår, er, at de borgere, der har de højeste lønninger, kan indbetale meget til deres private pensionskonto. Borgere med de laveste indtægter vil ikke have mulighed for at indbetale så meget. Det Lars Løkke foreslår, er det absolut mest højreorienterede, kapitalistiske, man kan forstille sig. Og det er ældrefjendsk, af værste skuffe.

LÆS OGSÅ:  Det demokratiske Vestens ekskluderende jerntæppe mod Rusland

Man kan læse sig til, at folkepensionen, som det kendes i dag, koster statskassen brutto omkring 150 milliarder årligt. Selvsagt et gigantisk beløb. Rent faktisk er folkepension en skattepligtig indtægt, som folkepensionister betaler indkomstskat af. Når det gælder folkepensionister, der har meget høj formue, er det meget begrænset, hvad de får ud af den folkepension, som i grundbeløb er lige høj til alle, men dog differentieret i forhold til, om man er enlig eller lever i parforhold. Netop nu kan man på SKAT.dk se sin forskudsopgørelse på, hvor meget skat man skal betale i år 2023. Her ses det, at vi folkepensionister også betaler skat.

Hvis man som folkepensionist går i supermarkedet og køber for kr. 500 kr. mad og andre fornødenheder, er kr. 100,- ud af kr. 500,- moms, som går direkte retur statskassen. Løn til ansatte i supermarkedet er også en del af det, folkepensionisten betaler for sit varekøb, herunder produktions- og transportomkostningerne. Både mad og alt det andet kommer jo ikke af sig selv frem til hylder og kølediske i supermarkedet.  Hvis man bruger en del af sin folkepension til julegaver til børnebørn, ryger en del af varens pris på samme måde lige i statskassen.

Og således kan jeg blive ved, når det drejer sig om folkepensionistens brug af el, vand og varme + boligudgifter, inklusive ejendomsskatter. Og hvis folkepensionisten har en bil, så ryger endnu flere penge tilbage i statskassen. Nævnte sammenhænge burde Lars Løkke Rasmussen have kendskab til og vide, at folkepensionisternes forbrug hele vejen rundt, er en del af det, som holder hjulene i gang i vores fælles samfund. Jeg var på arbejdsmarkedet i 52 år og er nu 89 år. Kan nogen fortælle, hvad folkepensionen netto koster statskassen?