MUSLIMSK TERROR: Seks mænd tiltalt i Danmark

Af Anette Pedersen

Anklagemyndigheden har tiltalt seks mænd for overtrædelse af henholdsvis straffelovens § 114 c, stk. 3, og § 114 b, nr. 1. To af personerne er tiltalt for at være rejst ind i Syrien og ladet sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat (IS). Den ene af disse personer samt fire andre personer er tiltalt for at have sendt penge til IS og til personer tilsluttet terrororganisationen.

Justitsministeren har tiltrådt anklagemyndighedens indstilling om at rejse tiltale mod seks personer fra
Aarhusområdet.

De seks mænd på henholdsvis 30, 32, 29, 31, 28 og 37 år er tiltalt for henholdsvis at have ladet sig hverve af IS og for at have ydet økonomisk støtte til terrororganisationen.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de alle seks på forskellig vis har bidraget til terrororganisationen Islamisk Stat og dens aktiviteter.

»Vi mener, at de seks personer med deres handlinger har bidraget til at fremme terrororganisationen
Islamisk Stat. Det er efter anklagemyndighedens opfattelse meget alvorligt, når man tilslutter sig eller yder økonomisk støtte til Islamisk Stat, og dermed medvirker til at fremme en terrororganisations virksomhed,« siger Jakob Berger Nielsen, statsadvokat i Viborg.

Den 30-årige og den 32-årige er tiltalt efter straffelovens § 114 c, stk. 3, for at have ladet sig hverve til at begå handlinger omfattet af straffelovens § 114 eller 114 a, idet de tiltalte i forening og efter fælles forudgående aftale eller i fælles forståelse indrejste i Syrien og dér lod sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat.

LÆS OGSÅ:  FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP INVITERER PALÆSTINENSISK TERRORIST TIL DANMARK

Derudover er den 30-årige tiltalt for at have ladet sig hverve af IS, idet han på et senere tidspunkt havde til hensigt at indrejse i Syrien via Tyrkiet og på ny tilslutte sig terrororganisationen.

For så vidt angår begge de tiltalte er der rejst en subsidiær tiltale om overtrædelse af straffelovens § 114 e ved at have bidraget til at opretholde, bevare og konsolidere IS’s position eller i øvrigt fremme terrororganisationens aktiviteter.

Den 30-årige er desuden tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 114 b, nr. 1, jf. til dels § 21, for direkte
eller indirekte at have ydet økonomisk støtte og indsamlet midler til en person, gruppe, eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af straffelovens § 114 eller § 114 a, til dels forsøg herpå.

Den 31-årige, den 37-årige, den 29-årige og den 28-årige er tiltalt efter straffeloves § 114 b, nr. 1, jf. § 23, jf. til dels § 21, for helt eller delvis på foranledning af den 30-årige at have ydet terrorstøtte, til dels forsøgt dette, ved at have fremsendt penge til Islamisk Stat og/eller til personer, der var tilsluttet terrororganisationen.

Den 30-årige og 32-årige har været varetægtsfængslet i sagen siden den 27. april 2021.

Den 31-årige, den 37-årige og den 29-årige har været varetægtsfængslet, men er løsladt igen. Den 28-årige har ikke været varetægtsfængslet i sagen.

LÆS OGSÅ:  VIDEO: Her bryder politi-chef sammen: Uromagere satte ild til hjem med et barn i og blokerede for brandfolk

For én af de tiltalte er der desuden nedlagt påstand om fratagelse af dansk statsborgerskab og udvisning for bestandigt.

Østjyllands Politi møder i sagen, som er berammet ved Retten i Århus i perioden fra den 1. september 2022 til den 16. november 2022.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)