Naturvidenskabernes Hus bringer børn og unge tættere på rummet

Naturvidenskabernes Hus er en af hovedaktørerne bag Rumrejsen, det landsdækkende formidlingsprojekt knyttet til den danske ESA-astronaut, Andreas Mogensens, Huginn mission. Rumrejsen, der netop er blevet skudt i gang med et stort event i Industriens Hus har til formål at inspirere børn og unge og bringe dem nærmere de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Lokale skoler i Viborg Kommune får derfor mulighed for at komme helt tæt på rummissionen.

Rumrejseaktiviteter
Huginn missionen, hvor Andreas Mogensens skal opholde sig et halvt år på den internationale rumstation, er ikke blot en rejse ud i rummet, men også en enestående mulighed for at engagere børn og unge og vise, hvordan rumfart og naturvidenskab spiller en vigtig rolle i vores samfund og dagligdag.

”En astronautmission er grundlæggende fascinerende, og vi vil vise børn og unge, at der er masser af spændende muligheder for at arbejde med rummet, også selvom man ikke drømmer om at blive astronaut. Danske virksomheder er involveret i alt fra udvikling af raketdyser til astronauternes træningsmaskiner. Og endnu flere virksomheder bruger data fra satellitter fx til at overvåge landbrugsjord eller optimere transport. Mulighederne er mange, og det er denne pallette, vi gerne vil brede ud for børn og unge.”

Det siger Maiken Lykke Lolck, direktør i Naturvidenskabernes Hus, der er partner i det nationale konsortium for Rumrejsen. De øvrige partnere er DTU, Astra, Danmarks Tekniske Museum, Dansk Industri, Danske Universiteter, Experimentarium, Uddannelses- og Forskningsministeriet og ESERO DK, det danske ressourcecenter for rumfart i undervisningen, som Naturvidenskabernes Hus er leder af.

Rumfart og skolevirksomhedssamarbejde
Naturvidenskabernes Hus står bag delprojektet ”Rumfart i virksomheder”, der vil udvikle undervisningsforløb til grundskoler og ungdomsuddannelser, hvor skoler samarbejder med virksomheder der producerer til rumfart eller bruger rumdata som fx satellitdata. Det skal synliggøre en bred vifte af uddannelses- og jobmuligheder inden for rumforskning og rumfart og understrege, at astronaut kun er én jobtitel blandt mange, hvis man gerne vil arbejde med rummet.

”Gennem særligt skolevirksomhedssamarbejde kan vi stimulere nysgerrighed, inspirere og ikke mindst helt konkret vise eleverne de mange muligheder inden for rumindustrien. Derudover sørger vi for, at der kommer til at ligge undervisningsaktiviteter og lærerkurser tilgængelige til skoler og gymnasier på esero.dk, som bidrager til at gøre rumfart og astronomi interessant i undervisningen,” siger Maddy Tizar Hansson, ESERO-manager og projektleder i Naturvidenskabernes Hus.

I samarbejde med Dansk Industri, Industriens Uddannelser og Skills Denmark skal der også udvikles en stand. Den skal turnere rundt til events og konferencer for undervisere, børn og unge for at skabe opmærksomhed om karriereveje inden for rumindustrien og vise, at også en faglært vej kan føre til store højder. 

Praksisnære forløb og åben skole
Naturvidenskabernes Hus er det nationale center for skolevirksomhedssamarbejde, og de har som vision at gøre de tekniske og naturvidenskabelige fag tilgængelige og engagerende for børn og unge. Siden 2009 har det været muligt for elever i bl.a. Viborg Kommune at komme på besøg og gennem praksisnære undervisningsforløb at få en dybere forståelse for STEM-fagene. Det gør over 7000 elever årligt. Til august afholder Naturvidenskabernes Hus også et launch-event i forbindelse med opsendelsen af Andreas Mogensen, hvor lokale skoler får mulighed for at deltage.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)