Ny Pisa-undersøgelse er nedslående læsning

Endnu en gang går danske skoleelever tilbage på læse- og matematikkundskaber OECD’s Pisa-undersøgelse. Det kalder på handling, mener Dansk Industri.

Dansk og matematik er helt grundlæggende for børn og unges dannelse i folkeskolen, mener Mikkel Haarder, underdirektør for kompetencer og viden. Foto: Dansk Industri

Læsefærdigheder og evnen til at regne er kompetencer vi alle har brug for i vores hverdag. Derfor er resultaterne i dette års Pisa-undersøgelse nedslående læsning.

Danske skoleelever går tilbage med -12 i scoren på læsning. For matematik ser det endnu værre ud med en tilbagegang på -20.

– Det er meget trist læsning. Især matematik springer i øjnene. For hvis man omsætter scoren til noget, der er lidt nemmere at forholde sig til, så svarer det til, at eleverne er gået glip af, hvad der svarer til ét helt års undervisning i matematik, siger Mikkel Haarder, der er underdirektør for kompetencer og viden i Dansk Industri.

– Det peger på et enormt behov for at få skabt en mere varieret og motiverende undervisning. Det underbygges af en anden undersøgelse, der viser, at to ud af fem elever i 4.-9. klasse mener, at undervisningen sjældent eller aldrig er spændende. Vi har længe kaldt på handling. Denne undersøgelse understreger kun behovet.

Dansk Industri og Danske Skoleelever har tidligere peget på 12 konkrete forslag til, hvordan vi styrker undervisningen i folkeskolen. Øverst på listen er behovet for, at løfte niveauet i dansk og matematik.

– Regeringen bør udvikle en ny national plan for at minimum 95 procent af eleverne på en årgang forlader folkeskolens 9. klasse med mindst 02 i dansk og matematik. Det kan blandt andet opnås med undervisning i små hold og brug af tolærerordninger i skolerne. Og så bør kommunerne forpligtes til at udarbejde konkrete målsætninger for at reducere andelen af elever, der ikke består de to kernefag. Til sidst mener vi, kommunerne bør afsætte penge til specifikke indsatser på de skoler, der særligt har elever med store faglige udfordringer, siger Mikkel Haarder.

Han understreger samtidigt, at det er vigtigt, at undervisningen i skolerne imødekommer alle elever uanset læringsstile og på et niveau, der matcher dem. Folkeskolen skal nemlig kunne rumme og dygtiggøre alle elever, både de fagligst stærkeste og de fagligst mest udfordrede – og ikke mindst alle derimellem.

– Folkeskolen udgør startrampen til både videre uddannelse og fremtidigt arbejde, og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis eleverne ikke får det nødvendige niveau i særligt dansk og matematik med sig videre. Derfor er det bekymrende at se, at elevernes præstationer i matematik og læsning endnu engang går tilbage. Det peger på akut behov for handling, siger Mikkel Haarder.

Dansk Industri ser frem til samarbejdet med regeringen, om at udmønte de mange gode forslag og initiativer i dens folkeskoleudspil.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)