Ny tværpolitisk forening skal samle unge EU-skeptikere

EU-Skeptisk Ungdom tænker de store tanker om et reformeret EU. Vi tror på, at de fleste danskere ønsker et EU der fokusere på lige præcis det som danskerne i sin tid stemte sig ind i: Et økonomisk samarbejde, der har respekt for de enkelte medlemslande ret til at bestemme selv. Vi ønsker et EU der koncentrerer sig om de områder der kræver internationalt samarbejde, men som ikke dikterer de enkelte medlemslandenes politik som det allerede har været tilfældet med velfærdspolitik, indretning af barsel, minimumsløn og udlændingepolitik. EU skal først og fremmest være et mellemstatsligt samarbejde, hvor medlemslandenes kulturelle skel, suverænitet og demokratiske selvbestemmelse respekteres.

Alt for længe har den offentlige debat med bidrag fra politikere, foreninger og tænketanke været domineret af personer som tilhører den mest EU-positive del af befolkningen, hvorimod kritikken og ikke mindst ærligheden om EU´s føderalistiske udvikling er blevet negligeret og fortiet. Det er tydeligt, at EU bevæger sig længere og længere væk fra ungdommen, og alt for få unge deltager i demokratiske valg, når det handler om EU. Vi vil bidrage til at fremme unges interesse og forståelse for EU. Processerne og politikudviklingen i EU er for komplekse, og her ønsker vi at bidrage til den demokratiske dialog og debat om EU.

EU-Skeptisk Ungdom er for alle EU-skeptiske unge, uanset hvor du hører til på venstre-højre-skalaen.

LÆS OGSÅ:  Ungarn - endnu et forkert valg

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)