Ny undersøgelse overrasker: Så mange billige studieboliger er der i København

Den omfattende undersøgelse, der er foretaget af kbh-kollegier.dk, viser, at der er 11.622 studieboliger med en månedlig husleje på maksimalt 3.500 kr. Undersøgelsen bygger på tal fra i alt 22.841 studieboliger, fordelt mellem 230 afdelinger, hvilket betyder, at mere end halvdelen af boligerne ligger i den billige ende af huslejespektret.

De billigste studieboliger og nogle af de dyreste

I København er der 10 afdelinger, der udlejer boliger til under 2.000 kr. om måneden. Det drejer sig eksempelvis om de ældre kollegier: Elers Kollegium, Borchs Kollegium, Valkendorf Kollegiet og Scharlings Studiegaard.

Det er selvfølgelig interessant, at så mange udbydere holder huslejen nede på dette niveau udenom det øvrige boligmarkeds generelle stigninger,” fortæller Rasmus Berthu Damkjær, der står bag kbh-kollegier.dk.

I den modsatte ende findes eksempelvis Live Amager og Urban Rigger, hvor sidstnævntes husleje starter fra 6.950 kr. og går op til 9.750 kr. plus forbrug på 675 kr.

Undersøgelsen opdeler huslejen i seks forskellige intervaller. Det fremgår af grafen nedenfor:

Vores undersøgelse viser, at de fleste studieboliger i København er til at betale med SU’en – især hvis man medregner boligstøtte. Dog er spændet mellem de billigste og dyreste studieboliger ret stor. Det betyder at studerende får ret forskellige økonomiske levevilkår afhængigt af, hvilken studiebolig de får. Nogle kan sagtens leve for SU’en alene, mens andre er nødt til at arbejde ret meget ved siden af studiet, for at få det til at løbe rundt,” bemærker Rasmus Berthu Damkjær.

LÆS OGSÅ:  Gefion Group sælger studieboligprojekt

Husk boligstøtten

For studerende begynder det at blive svært at leve af SU’en alene, hvis udgiften til husleje overstiger 3.500 kr. om måneden. Her er det dog vigtigt at huske på, at mange af de studieboliger, der har en husleje på 3.500 kr. og opefter ofte indeholder eget køkken, hvilket gør det muligt at søge boligstøtte. Dermed kan lejemål, der ellers ville springe budgettet for studerende faktisk være til at betale. Undersøgelsen viser desuden at der findes 5.507 studieboliger med en husleje på 3.501-5.000 kr. pr. måned.

De nybyggede studieboliger er dyrest

Selvom det er glædeligt at de fleste studieboliger ligger indenfor SU’ens råderum, så viser undersøgelsen også, at huslejen blandt mange af de nybyggede studieboliger, er markant dyrere end gennemsnittet.

Der findes 2.054 studieboliger til en månedlig husleje på mere end 6.500 kr. Faktisk er det 10 ud af 15 afdelinger, der har studieboliger med en husleje på +8.001 kr., som er bygget mellem 2016-2020. Der er altså et signifikant sammenfald mellem en høj husleje og nybyggede afdelinger. Hvis tendensen fortsætter, vil en større andel af studieboligerne sætte studerende i økonomisk svære situationer.

Sådan er studieboligerne fordelt i København

Undersøgelsen rummer ligeledes en oversigt over antallet af afdelinger i Københavns Kommune (inkl. Frederiksberg, Dragør og Tårnby). Her viser det sig, at Amager har udskilt sig, som følge af mange byggerier i de seneste år. På Amager er der lige nu 39 afdelinger. Herefter følger Nørrebro med 29 afdelinger. Overraskende er det måske også, at der faktisk er 20 afdelinger i København K – samt at det er herinde den billigste husleje findes.

LÆS OGSÅ:  Studerende har svært ved at finde bolig

Dragør (Amager), Tårnby (Amager) og Frederiksberg er med i oversigten over afdelinger i København.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget i maj, 2020, og er baseret på tal om husleje og antal boliger fra 230 afdelinger i København og omegn. Studieboliger defineres her som boliger, hvor det er et krav at beboeren er studerende. Datagrundlaget er primært baseret på de data, der er tilgængelig hos kollegierne, afdelingerne eller administratorernes hjemmesider. Dette være sig huslejer og antallet af boliger. I de tilfælde hvor disse oplysninger ikke har været offentligt tilgængelige, er der taget direkte kontakt til de udlejningsansvarlige for at få dette oplyst. Hvorvidt huslejen er inklusiv eller eksklusive forbrug, såsom el, vand og varme, er ikke altid angivet, og derfor kan dette variere fra bolig til bolig i undersøgelsen.

I visse tilfælde har der på disse hjemmesider været angivet et huslejeinterval og listet en række boliger i forskellige størrelser. Såfremt det har været muligt, er der her draget antagelser om antallet af boliger i de angivne huslejeintervaller, i det omfang at dette har kunne vurderes at være indenfor rimelighedens grænser. Undersøgelsen indeholder både kollegier, studieboliger og ungdomsboliger, men fælles for dem alle er, at det er et krav at man skal være studerende for at bo der.

I nedenstående tabel er der en oversigt over fordelingen af afdelinger efter kommuner.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)