Ny undersøgelse skal kaste lys over iværksætteri på erhvervsuddannelserne

Projektet ”Iværksætteri i erhvervsuddannelserne” skal i løbet af 2021 afdække og opsamle eksisterende viden og praksis om arbejdet med iværksætteri på erhvervsuddannelserne, og dernæst bruge den nye viden til at styrke iværksætterindsatsen yderligere. Projektet skal også undersøge, hvor mange og hvilke faglærte der åbner egen virksomhed efter endt erhvervsuddannelse, samt hvor godt de virksomheder klarer sig på længere sigt. 

– Der er et stort potentiale i at hjælpe erhvervsuddannelserne med at blive stærkere på iværksætteri. Det vil kunne anspore flere unge faglærte til at starte virksomheder, men også sikre at de kommende iværksættere fra erhvervsuddannelserne har de rette kompetencer og efterfølgende succes, siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab.  

På den korte bane skal projektet frembringe viden om barrierer for og mangler i undervisning i iværksætteri på erhvervsuddannelserne. Målet er at sætte ekstra fokus på iværksætteri på uddannelserne, samt understøtte opkvalificering af lærere og udvikling af undervisningsmateriale og undervisningsforløb eller integration af iværksætteri i eksisterende fag. På længere sigt er målet, at der kommer flere innovative virksomheder via velkvalificerede faglærte. 

LÆS OGSÅ:  Unge bliver iværksættere som aldrig før

– Fokus på iværksætteri og forretningsforståelse kan vise unge, at erhvervsuddannelserne også er en direkte og attraktiv vej til en karriere som selvstændig. Og set i et samfundsperspektiv giver det også rigtig god mening. Vi glæder os meget til projektet, siger Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA. 

Stærkere faglærte gavner os alle 

Iværksætteri som emne er nævnt i erhvervsuddannelsernes bekendtgørelse, men det er uklart, hvor meget der arbejdes med det på de forskellige skoler og fagretninger. Der er heller ikke et overblik over undervisernes kompetencer på området. Derfor er projektet sat i verden for netop at undersøge, hvordan og i hvilket omfang, der arbejdes med iværksætteri på erhvervsuddannelserne og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan man kan styrke dette område, så vi både nu og i fremtiden kan få flere faglærte med gode iværksætterkompetencer, som starter levedygtige virksomheder.  

– Flere af Danmarks succesfulde virksomheder er skabt af faglærte. Styrkelse af området er derfor åbenlyst værdifuldt. Derudover kan et øget fokus på iværksætteri være med til at højne erhvervsuddannelsernes popularitet blandt de unge, så flere vælger en erhvervsuddannelse. Det er der alt for få der gør i dag, siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond og peger på, at faglærte sidder ved roret i en fjerdedel af de gazelle-virksomheder, som Dagbladet Børsen hvert år hædrer for deres enestående vækstskabelse. 

LÆS OGSÅ:  Løvens Hule-exit førte alligevel til investering

Projektet løber over hele 2021, hvor resultaterne af projektets forskellige analyser og undersøgelser løbende formidles. I slutningen af 2021 bliver der afholdt en afsluttende konference, hvor alle projektets resultater fremlægges sammen med anbefalinger til, hvordan man kan styrke området. 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)