Nye forringelser af ældres vilkår

Stram økonomi og mangel på medarbejdere betyder, at flere kommuner i forbindelse med budgetlægningen for 2023 sparer på rengøringen, så de ældre kun kan regne med praktisk hjælp hver tredje uge. Det gælder f.eks. Frederikshavn, Brønderslev og Helsingør.

I Helsingør har byrådet taget den, ifølge borgmester Benedikte Kiær (K), meget tunge beslutning af slanke den kommunale rengøring, så der fremover kun kommer kost og spand i de ældres hjem hver tredje uge. Mod hver anden i øjeblikket.

Ifølge direktør Bjarne Hastrup, Ældre Sagen, er de senere års markante fald i hjemmehjælpen et ”alvorligt svigt” af de ældre.

Samtidig viser en undersøgelse fra Ældre Sagen, at ca. 73.000 ældre, som har alvorlige problemer med at klare sig i hverdagen, slet ingen hjælp modtager overhovedet.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)