Nye tal for tobaksområdet: Lang vej igen for at nå 2030-mål

Færre danskere tænder dagligt cigaretten, viser nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, der netop er blevet udgivet af Sundhedsstyrelsen. Men der er lang vej endnu, hvis målet om maksimalt 5 procent rygere i 2030 skal indfries.

Foto: Hjerteforeningen. Må kun benyttes af Hjerteforeningen

Andelen af rygere er er på retur, men der er fortsat lang vej igen, hvis man skal nå det erklærede mål om, at maksimalt 5 procent af den voksne befolkning i 2030 ryger. Målet, der er blevet sat af partnerskabet Røgfri Fremtid, som inkluderer Hjerteforeningen, langt størstedelen af landets kommuner, regionerne samt Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet, er tænkt som en ambitiøs løftestang for tobaksområdet.

Selvom andelen af daglige rygere er faldet fra 20,9 procent i 2010 til 13,9 procent i 2021, så er det ganske enkelt ikke nok. Fremskrives den nuværende udvikling, står det nemlig lysende klart, at man ikke når målet om, at maksimalt 5 procent af danskerne i 2030 ryger. I perioden 2010 til 2021 viser Hjerteforeningens beregninger ud fra Sundhedsprofilens tal, at der har været et gennemsnitligt fald i antallet af rygere på mellem 25.000 og 30.000 om året.

Hjerteforeningen estimerer, at det vil være nødvendigt i gennemsnit at nedbringe antallet af rygere med mindst 50.000 rygere om året hvert år de næste otte år, hvis man skal nå målet. Altså næsten en fordobling af den nedgang i antallet, som man har set over de seneste 11 år.

LÆS OGSÅ:  Tre ud af fire rygere vil gøre Danmark røgfrit for børn

– Der er virkelig behov for en styrket indsats, når det kommer til tobaksområdet. Selvom der i forvejen gøres en del, står det klart, at det desværre ikke er nok. Der er simpelthen ikke et tilstrækkeligt antal, der kvitter smøgerne, siger Mads Lind, seniorkonsulent i Hjerteforeningen.

Derfor opfordrer Hjerteforeningen til, at man fra politisk hold sætter mere fokus på hjælp til rygestop eksempelvis gennem rygestopkurser som en nøglefaktor i at nedbringe andelen af rygere i Danmark.

– Vi ved, at det er markant nemmere at knække cigaretterne, hvis man eksempelvis gennemgår et rygestopkursus. 29 procent af dem, der i 2019 startede på et rygestopforløb, var også røgfri seks måneder senere – til sammenligning er det mindre end 10 % som lykkes, hvis man ikke bruger nogen hjælp til rygestoppet, siger Mads Lind, som fortsætter:

– Desværre er det ikke særligt mange borgere, der gennemgår rygestopkurser eller digitale hjælpemidler til rygestop. Her spiller både kommuner og regioner en stor rolle i at rekruttere rygere til rygestopkurser, men på Christiansborg kan politikerne med fordel også indtænke rygestopkurserne i den samlede forebyggelsesindsats, siger Mads Lind.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)