Nye tal: Så mange procent af skoleelever er indvandrere og efterkommere

På 72 af landets grundskoler udgør personer med dansk oprindelse et mindretal, når man ser på elevernes herkomst. 

På én skole, nemlig privatskolen Copenhagen Private School, udgør indvandrere et flertal af eleverne. Mens 51 procent af eleverne her er indvandrere, udgør 21 procent af eleverne personer med dansk oprindelse, 26 procent er uden oplyst herkomst, og to procent er efterkommere.

Indvandrere sammenlagt med personer uden oplyst herkomst

Hvis elever uden oplyst herkomst lægges sammen med elever, der er indvandret, så udgør de tilsammen flere end 50 procent af eleverne på fem af de 1.815 grundskoler.

Én af dem er folkeskolen 10. klasse Gribskov og modtagerklasser, mens der i de fire øvrige tilfælde er tale om frie grundskoler: Copenhagen International School, Aarhus Academy for Global Education, Østerbro International School og Bjørns Internationale Skole.

LÆS OGSÅ:  Hvor er debatten om de venstreorienteredes massemord?

Efterkommere udgør majoriteten på 46 skoler

På 46 ud af 72 skoler, hvor personer med dansk oprindelse udgør et mindretal af eleverne, udgør efterkommere flertallet af skolens elever. Efterkommere er pr. definition født i Danmark.

Zoomer man ind på disse 46 skoler, hvor efterkommere udgør et flertal af eleverne, vil man se, at 13 heraf er folkeskoler, mens der er 33 frie grundskoler i Danmark, hvor efterkommere udgør et flertal af eleverne.

Samlet fordeling af elever efter herkomst

Samlet set var der pr. 1. oktober 2016 668.486 elever på landets 1.815 folkeskoler og frie grundskoler. 87,77 procent heraf havde dansk oprindelse, 7,97 procent var efterkommere, 3,66 procent indvandrere og 0,60 procent uden oplyst herkomst. Det vil sige at indvandrere og efterkommer nu udgør mindst 11,63% af eleverne i grundskolen. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

LÆS OGSÅ:  Dansk politiker med efternavnet "Hitlers"?

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb