Nye tal: Skolen kan afgøre, om eleverne ryger

Knap hver femte af de unge, der ryger, røg første gang i skoletiden. Og hos dem, der allerede ryger eller tidligere har røget, melder rygetrangen sig ofte i løbet af skoledagen. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

Det er ikke kun boldspil, snapchat og madpakker, der tager elevernes tid i frikvartererne på landets skoler og ungdomsuddannelser. For nogle unge er skolen rammen om en kultur, der fremmer og fastholder rygning. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse blandt 3.610 unge fra partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag.

Børn og unge skal ikke lære at ryge i skolen
Undersøgelsen viser, at blandt de 14-19-årige, der ryger dagligt, røg næsten én ud af fem for første gang i skoletiden. Tre ud af fem bliver fristet til at ryge, når de er i skole. Og hver fjerde af dem, der har været stoppet, er begyndt at ryge igen i skoletiden. Tallene giver grund til bekymring.

– Børn og unge skal ikke lære at ryge i skolen. Undersøgelsen viser, at vi ikke er gode nok til at skabe skolemiljøer, der forebygger, at eleverne begynder at ryge. Rygning bør ikke være en del af det sociale miljø på skoler og uddannelser, hvor en del af eleverne ikke engang er gamle nok til at købe cigaretter i butikkerne, siger Mette Lolk Hanak, chef for forebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

LÆS OGSÅ:  Stod af flyet fra Tyrkiet og blev anholdt af dansk politi – nu skal han 6.5 år i spjældet for bl.a. hjemmerøveri, grov vold m.m.

Når eleverne ser kammerater og undervisere ryge, får de nemt det indtryk, at rygning er en accepteret del af det sociale fællesskab på skolen og lærer at forbinde cigaretter med pause, snak og kammeratskab.

Røgfri skoletid forebygger rygning
Ifølge både Røgfri Fremtid og eksperter i rygeforebyggelse hedder løsningen på problemet ’røgfri skoletid’. Grundskoler og gymnasier er allerede røgfri på matriklen, men anbefalingen er at gøre hele skoledagen røgfri på alle skoler og ungdomsuddannelser. Både på matriklen og uden for skolens område.

– Røgfri skoletid betyder, at rygning ikke bliver en del af det sociale sammenhold på skolen. Vi ved, at rygning ’smitter’, og på skoler med røgfri skoletid er der markant færre elever, der ryger. De røgfri rammer støtter eleverne til ikke at begynde at ryge og hvis de allerede ryger, til at ryge færre cigaretter, siger Jette Jul Bruun, programchef i TrygFonden.

Gode erfaringer fra Norge
I Norge, hvor skoletiden er røgfri på både grundskoler og ungdomsuddannelser, ryger kun tre pct. af de 16-24-årige. I Danmark er andelen af rygere i samme aldersgruppe fem gange så høj.

I Danmark har fem kommuner besluttet at indføre røgfri skoletid på alle folkeskoler, og flere skoler har på eget initiativ gjort skoletiden røgfri. Senest er flere ungdomsuddannelser og produktionsskoler fulgt efter.

Bred opbakning til røgfri skoletid
Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden opfordrer til, at røgfri skoletid gøres lovpligtig på alle skoler og ungdomsuddannelser, så alle børn og unge får de samme muligheder for en skoledag uden røg og rygefællesskaber.

LÆS OGSÅ:  Danske Vandværker: Spar på vandet i varmen

Og politikerne kan roligt lovgive. For knap otte ud af ti danskere bakker op om røgfri skoletid. Det samme gælder dem, det handler om – de unge. Blandt 14-19-årige er opbakningen lige så stor som blandt voksne.

———————————————————————

FAKTA

Røgfri Fremtid
I 2017 lancerede Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden partnerskabet Røgfri Fremtid. Målet er, at ingen danske børn og unge ryger i 2030. Omkring 80 organisationer, myndigheder, uddannelsessteder og virksomheder er pt. en del af partnerskabet.

Læs mere på www.røgfrifremtid.dk eller på Facebook, www.facebook.com/RoegfriFremtid

Resultater for 14-19-årige dagligrygere
• 18 pct. røg første gang i skoletiden
• 59 pct. bliver fristet til at ryge i skoletiden
• 23 pct. af dem, der har forsøgt at stoppe, er begyndt at ryge igen i skoletiden
• 60 pct. vil gerne stoppe med at ryge
• 71 pct. har forgæves prøvet at stoppe

Kilde: Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, 2018.
Ungeundersøgelsen er en landsdækkende undersøgelse blandt 3.610 unge mellem 14 og 19 år.

Unge og rygning
• Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge
• Blandt de 16-19-årige ryger 11 pct. dagligt og 13 pct. ryger lejlighedsvist.
• Fra 2013-17 er den samlede andel af rygere mellem 16-19 år steget fra 22 pct. til 24 pct.
• 8 ud af 10 rygere begyndte, inden de fyldte 18 år

LÆS OGSÅ:  VIDEO: "Muslimsk chikane er blevet hverdag". På tide vi siger stop", siger politiker

Kilder: Ungdomsprofilen, Statens Institut for Folkesundhed 2014; Den Nationale Sundhedsprofil 2017; Epinion for Kræftens Bekæmpelse 2016

Eksempler på skoler med røgfri skoletid
• Alle folkeskoler i Aalborg, Randers, Gladsaxe, Odense og Syddjurs kommuner
• Nogle grundskoler, eksempelvis på Falster, København, Halsnæs, Vejle og Horsens.
• Produktionsskoler i Middelfart, Herning og Ikast.
• Viby Gymnasium og Nyborg Gymnasium
• SOSU Syd og SOSU Fredericia-Vejle-Horsens

 

Danskernes holdning til røgfri skoletid
• 78 pct. af danskerne synes godt om, at rygning i skoletiden bliver forbudt for elever og ansatte
• 82 pct. af de 14-19-årige bakker op om røgfri skoletid på grundskoler
• 51 pct. af de 14-19-årige bakker op om røgfri skoletid på ungdomsuddannelser

Kilder: Danskernes holdning til tobak 2017 og Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)