Nyt DUF-projekt skal styrke båndene mellem unge i Grønland, Færøerne og Danmark

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd har modtaget en bevilling på tre millioner fra Nordatlantpuljen til at starte et nyt projekt, som skal styrke båndene mellem unge i Grønland, Færøerne og Danmark. “Ungefællesskaber skaber stærke bånd og nedbryder fordomme”, lyder det fra DUFs forkvinde.

Foto: Morten Rode

Bor grønlændere virkelig i igloer? Spiser færinger hvalkød? Og hvad er det lige præcis rigsfællesskabet er?

Danske unge ved for lidt om Grønlands og Færøernes kultur, samfund og historie, selvom vi deler en lang fælles historie. Derfor har DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd modtaget en bevilling fra Nordatlantpuljen til et nyt ungeprojekt, som skal styrke båndene på tværs af de tre lande ved at danne fællesskaber mellem færøske, grønlandske og danske unge.

”For Dansk Ungdoms Fællesråd er det vigtigt, at unge får større kendskab til og indbyrdes forståelse for hinanden på tværs af Grønland, Færøerne og Danmark. Mødet og dialogen mellem mennesker er nemlig forudsætningen for forpligtende fællesskaber – også i rigsfællesskabet. Derfor er vi glade for, at vi med projektet kan samle unge på tværs og skabe meningsfulde ung-til-ung partnerskaber. For vi ved, at ungefællesskaber skaber stærke bånd og nedbryder fordomme,” udtaler Christine Ravn Lund, forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd – DUF.

Foruden at skabe partnerskaber består projektet af en ny pulje, der skal finansiere projekter mellem ungdomsorganisationer og ungefællesskaber på tværs af landende. Det kunne være spejderlejre, politiske seminarer, rollespil, socialt arbejde, teatersamarbejde og meget andet. Derudover består projektet af en række aktiviteter såsom oplysningsarrangementer om kultur, historie, samfund og sprog samt årlige ungemøder, hvor unge mødes på tværs af landene.

LÆS OGSÅ:  Straf til 10-årige? Socialrådgivere er imod

Ungefællesskaber kan komme fordomme og uvidenhed til livs

Projektet har modtaget 3 millioner kroner i udmøntningen af Nordatlantpuljen på finansloven for 2022. Det færøske folketingsmedlem Edmund Joensen og grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen, som har været med til at udmønte Nordatlantpuljen, glæder sig over projektet:

”Det glæder mig meget, at projektet er blevet en realitet. Færinger og grønlændere har en ret stor viden om Danmark og dansk kultur, mens det kan knibe lidt den anden vej. Med dette projekt får vi udbredt viden om rigsfællesskabet blandt vores børn og unge, som efter min mening er det bedste sted at starte, og håbet er, at båndene mellem vores unge bliver styrket, og at vi på den måde kommer de fordomme, der som oftest opstår af manglende viden, til livs,” siger Edmund Joensen, medlem af Folketinget for Sambandsflokkurin.

“Danske unge ved alt for lidt om Grønland og rigsfællesskabet, til trods for vi har delt fælles historie i flere århundreder. Nogle tror ligefrem vi bor i igloer, og sådan noget er med til at skabe og fastholde fordomme om grønlændere. Derfor er det vigtigt, at vi politisk kan være med til at sikre en større viden om Grønland og rigsfællesskabet generelt. Det vil gavne alle parter,” siger Aaja Chemnitz Larsen, folketingsmedlem for Inuit Ataqatigiit.

Projektet ”Ungefællesskaber på tværs af Grønland, Færøerne og Danmark”

  • Pulje til finansiering af projekter mellem unge fra 2023.
  • Årlige aktiviteter i Grønland, Færøerne og Danmark, hvor unge kan mødes på tværs og indgå partnerskaber.
  • Oplysningsarrangementer om kultur, historie, samfund og sprog.
LÆS OGSÅ:  24NYT er i luften

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)