Også velfærdsstatens vejnet er i forfald

En vinter med usædvanlig meget nedbør har resulteret i ekstremt dårlige veje, der vil koste 4 mia. kr. at rette op på. Men stramme budgetter får kommunerne til at forsømme vedligehold, skriver Børsen.

”Der er kommet så mange huller i de danske veje efter vinteren, at det er blevet farligt for særligt motorcyklister at bevæge sig ud i trafikken. Både erhvervsorganisationer, myndigheder, kommuner og entreprenørvirksomheder, der alle bekræfter, at det mildest talt står dårligt til med de danske veje. Ifølge dem skal forklaringen findes i en kombination af flere år med manglende vedligeholdelse af vejnettet og en usædvanlig kold og våd vinter, der har ført til flere revner og utætheder i vejene.

Problematikken opleves tydeligt rundt om i landet. Særligt de kommunale veje, der udgør 70 pct. af Danmarks vejnet, er ramt. I 2024 vil kommunernes samlede vejinvesteringer lande på 3,5 mia. kr. Sammenlignet med 2016 er det fald på 43 pct.

Udover at de hullede og sprækkede veje er på bekostning af komforten under en køretur, resulterer de også resultere i skader, ødelagte biler og trafikuheld”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)