Opråb fra Danmarks anden største lufthavn: Billund Lufthavn skal kobles op på motorvejsnettet

Høringsperioden for Ny Midtjysk Motorvej er slut, og høringssvaret fra Billund Lufthavn er klart: Det er en forudsætning for vækst i og udvikling af Vestdanmark, at lufthavnen bliver koblet op på motorvejsnettet, og anlægget af motorvejen skal påbegyndes i Give.

Billund Lufthavn ligger lige i smørhullet i det innovative Produktionsdanmark, hvilket er med til at gøre området attraktivt for store, globale produktionsvirksomheder. Stærk infrastruktur i Produktionsdanmark er ikke kun af hensyn til Vestdanmarks borgere og virksomheder, det er til gavn for vækst og beskæftigelse i hele Danmark.

Tilgængelighed er bl.a. én af årsagerne til, at Google, Apple og Facebook opretter store datacentre i Vestdanmark. Det er med til at understrege, at Billund Lufthavn bygger bro mellem Danmark og det globale erhvervsliv.

– Billund Lufthavn er kritisk infrastruktur og servicerer Produktionsdanmark, der står for 40 procent af Danmarks BNP. Det er absolut nødvendigt for væksten og erhvervsudviklingen, at Billund Lufthavn bliver koblet op på bedre infrastruktur. Vi understøtter nogle af Danmarks største virksomheder i deres globale marked. Det skal national infrastruktur også være med til at understøtte, siger Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn og fastslår:

– Etableringen af Ny Midtjysk Motorvej skal starte i Give, så vi hurtigst muligt indkasserer værdien af at koble en international lufthavn på motorvejsnettet. Ifølge VVM-undersøgelsen vil netop denne strækning være det mest trafikerede stykke på hele den nye motorvej uanset linjeføring rundt om Billund.

LÆS OGSÅ:  Status fra Billund Lufthavn efter et år i Coronaens tegn

Morten Rettig, direktør for Trekantområdet Danmark, understreger også vigtigheden i forbedret infrastruktur til og omkring en international lufthavn:

– Trekantområdet er Danmarks vækstmotor. Siden 2008 har vi præsteret højere vækstrater end noget andet sted i Danmark. Det skyldes ikke mindst, at vi har en central beliggenhed midt i landet, der er understøttet af en solid infrastruktur. Billund Lufthavn er en afgørende forudsætning for, at Trekantområdet fortsat kan bidrage med så meget vækst til Danmarks velstand – og en direkte opkobling af lufthavnen på motorvejsnettet vil yderligere styrke forbindelsen mellem vores internationale virksomheder og de globale markeder, understreger Morten Rettig.

National tilgængelighed er en forudsætning for international tilgængelighed

Billund Lufthavn er en international lufthavn, der gennem de seneste 10 år har vækstet med gennemsnitligt fire procent årligt. På den anden side af Coronakrisen vil det tabte blive indhentet, og væksten vil fortsætte.

I 2019 var der 3,7 millioner passagerer igennem terminalen, og der kørte 38.000 tunge lastbiler til og fra Billund Lufthavn med luftfragt. Ifølge lufthavnen er det sikkert, at det bliver fordoblet henover de næste 20-25 år. En motorvejsstrækning til Billund er derfor uundgåelig og for at fremtidssikre infrastrukturen, der skal håndtere stigningen i passagerer og luftfragt, skal beslutningen om etableringen træffes nu.

– Hvis vi skal fortsat skal kunne understøtte et stærkt, globalt produktionsmarked i Vestdanmark, skal vi forbedre og dermed fremtidssikre den nationale tilgængelighed. I dialogen med flyselskaberne er national tilgængelighed ét af de vigtigste punkter for investering i nye ruter, da det øger optageområdet for passagerer. Det er derfor et faktum, at national tilgængelighed er en forudsætning for international tilgængelighed, og dermed nødvendigt for turismen, erhvervslivet og beskæftigelsen i hele Danmark, siger Jan Hessellund og afslutter:

LÆS OGSÅ:  Erhvervstrafik genopretter sig hurtigt i Billund Lufthavn

– Billund Lufthavn skal nok vækste og nå vækstmålene for 2040. Det bliver man nødt til at have med i afgørelsen om Ny Midtjysk Motorvej, når lufthavnens tilstedeværelse betyder så meget for dansk samfundsøkonomi.

Fakta: Billund Lufthavn i tal fra 2019

21 mia. kr. eksport via lufthavnen

Lave transportomkostninger gør det attraktivt at eksportere via Billund Lufthavn – særligt højværdivarer.

9.900 fuldtidsjobs og 6 mia. kr. i BNP knyttet til lufthavnens aktivitet

En lang række virksomheder er direkte eller indirekte involveret i lufthavnens drift, herunder Billund Lufthavn A/S. flyselskaber, luftfartsmyndigheder, flymekanikere, biludlejningsselskaber osv.

19½ mia. kr. varig, årlig BNP effekt

Bedre adgang til viden og teknologi i udlandet er med til at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Globaliseringen og konkurrencepres fra udlandet giver danske virksomheder tilskyndelse til at effektivisere.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)