Dansk profit er vigtigere end principper

At et bredt flertal i Folketinget nu hævder at ville føre en mere Kina-kritisk linje, er velkomment, men der er grund til at tage forbehold, fordi vedtagelsesteksten er temmelig ambivalent, skriver Jyllands-Posten.

”På den ene side udtrykker Folketinget sin dybe bekymring over menneskerettighedssituationen i Kina og konstaterer, at der med de seneste indskrænkninger af de demokratiske rettigheder i Hongkong ikke længere meningsfyldt kan tales om ’ét land, to systemer’, hvilket er positivt.

På den anden side slutter vedtagelsesteksten med ordene: ’Folketinget tillægger Danmarks fortsatte strategiske partnerskab med Kina stor betydning’.

Kineserne kan meget vel vælge at vægte den danske ambivalens og dermed reelt ignorere vedtagelsesteksten for herigennem at teste Folketingets reelle vilje til at byde stormagten trods. Danmark har hverken pondus eller råstyrke til at kunne gå enegang i forhold til Kina”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)