Retssikkerheden er under pres

Retssikkerhed handler bl.a. om at få sin sag afgjort inden for rimelig tid, og i dag er der alt for mange ofre, tiltalte, borgere og virksomheder, som venter alt for længe på en afklaring i deres sag. Danskernes retssikkerhed svækkes af de stigende sagsbehandlingstider, skriver Berlingske.

”Lange sagsbehandlingstider og høje sagsomkostninger afskrækker for mange borgere fra nogensinde at anlægge deres sager eller anke afgørelser, konkluderer en gruppe topjurister i en ny undersøgelse. Og det sætter retssikkerheden under pres, lyder advarslen.

Borgere dropper at få ført deres sag på grund af tid og penge. Det rammer især ressourcesvage borgere, digitalt svage borgere og etniske minoriteter, som har færre midler. Sammenlagt med at nogle grupper af borgere har sværere ved at få adgang til domstolene.

Sagsbehandlingstiderne er med til at svække borgernes tillid til domstolene som konfliktløsende institution. De svækker domstolene, for når borgere helt opgiver at få løst deres tvister ved domstolene, mister domstolene en del af deres vigtige funktion, der går ud på at løse juridiske tvister”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)