Rystende forhold i danske fængsler

Så sent som i den seneste weekend blev en indsat groft voldtaget af medfanger i Nyborg Fængsel, skriver Berlingske.

Landets fængsler og arresthuse er præget af overbelægning, personalemangel og dårligt arbejdsmiljø.

Sikkerheden internt mellem de indsatte er også under al kritik. Stærke fanger overfalder og udnytter svage fanger.

Selv om den politiske flerårsaftale for Kriminalforsorgen havde til hensigt at styrke forholdene i fængslerne, er udviklingen gået den modsatte vej.

To år senere står man i en situation med færre fængselsbetjente og flere indsatte. Siden 2017 er bemandingen faldet med 200 fængselsbetjente. Alle celler har siden 2017 været i brug i over to år i træk, og det er ikke muligt at genåbne lukkede fængsler og arresthuse, fordi der ikke er mandskab til at bemande dem.

 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)