Set up med cannabisforsøg er helt ude i hampen

Personer med kroniske smerter og spasmer er landet i en limbo. Ny lov om forsøg med medi-cinsk cannabis er ubrugelig. Lægerne stritter imod. Der er behov for videnskabelige forsøg.

Hvad nytter det, at Folketinget har lovliggjort forsøg med medicinsk cannabis, når hovedparten af danske læger ikke vil udskrive de nødvendige recepter?

Mange personer med lammelser efter en rygmarvsskade lider af voldsomme kroniske smerter og spasmer.

”Ofte er smerterne så kraftige, at de forhindrer en normal nattesøvn og dominerer hver eneste dag. Sammen med ufrivillige bevægelser forringer det livskvaliteten markant. Her hjælper konventionel smertebehandling ikke altid. Men medicinsk cannabis virker faktisk på mange. Problemet er bare, at cannabis ikke er tilgængelig på lovlig vis. Selv om Folketinget lige har vedtaget en fireårig forsøgsordning, stritter lægerne imod. Resultatet er en ubrugelig forsøgsordning og fortsat selvmedicinering”, siger formanden for RYK – Rygmarvsskadede i Danmark, Helle Schmidt og tilføjer:

”Dårligt politisk håndværk – det er en ommer.”

Cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke godkendte lægemidler i hverken Danmark eller i andre lande, ligesom de sjældent er klinisk testet. Det fremgår af lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Det er derfor den enkelt læge, der skal tage det fulde ansvar uden evidens, når der udskrives medicinsk cannabis.

”Der mangler i den grad dokumentation for både de gavnlige og skadelige effekter af cannabis. Selv om det er en fireårig forsøgsordning, så ligger der ingen plan for, hvordan informationer om virkningen opsamles. Det betyder, at når forsøget slutter, vil man stå uden en egentlig viden om effekten af medicinsk cannabis. Det gælder både den sundhedsvidenskabelige evidens, men også de i vores øjne vigtige aspekter som de sociale/kulturelle samt psykologiske. Det er meget bekymrende,” siger Helle Schmidt og fortsætter:

LÆS OGSÅ:  Hver anden betaling med Dankort er nu kontaktløs

”Det er helt ude i hampen, at man frigiver medicinsk cannabis uden at passe på dem, der skal være forsøgspersoner. Vi håber derfor, at tågerne letter på Christiansborg, så der bliver stillet nok midler til rådighed til et velbeskrevet forskningsprojekt med veldefinerede mål, hvis resultat vil give et oplyst grundlag, når medicinsk cannabis skal vælges til eller fra.”

RYK hilser det velkommen, at der af Folketingets satspuljemidler er afsat 2 x 5 millioner kroner til videnskabelig erfaringsopsamling med på forsøgsordning med medicinsk cannabis. I alt 12 forskningsprojekter er sendt til bedømmelse hos Innovationsfonden. Det er forventningen, at 1-2 projekter vil kunne opnå støtte fra april 2018.

“Vi håber, at der bliver afsat tilstrækkelige midler, og at alle de omfattede diagnosegrupper bliver tilgodeset i den så vigtige videnskabelige erfaringsopsamling, slutter RYKs formand, Helle Schmidt.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)