Skolelukninger i Danmark har kostet 5% af BNP

Et nyt studie fra Verdensbanken viser, at skolelukninger i Polen under coronapandemien har kostet 7,2 pct. af ét års BNP. De 7,2% er med andre ord nutidsværdien af læringstabet, som slår igennem på fremtidig indtjening, skriver Jonas Herby på punditokraterne.dk.

”I Polen var skolerne lukket i 26 uger. I Danmark var skolerne i gennemsnit lukket i 35 pct. af et skoleår (20% for de små klasser og 56% for de klassetrin, der var værst ramt). Så direkte overført til danske forhold svarer omkostningerne til omkring 5% af BNP eller ca. 110 mia. kr.

Lad os sætte det lidt i perspektiv. Jeg er opvokset i det daværende Brovst Kommune. Der boede ca. 8.500 personer. Livstidsindkomsten for en dansker er i størrelsesordenen 15 mio. kr. +/- efter skat. Omkostningerne til skolelukninger er altså i størrelsesorden sammenligneligt med hvad de 8.500 beboerne i Brovst Kommune kunne tjene til dem selv igennem hele livet”.

 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)