Socialdemokratiets flirt med Nazi-Tyskland

I sin nye bog ”Pibende hængsler” beskriver Arne Hardis ledende socialdemokrater, som har flirtet med Nazi-Tyskland, herunder den indflydelsesrige fagforeningsmand og minister Laurits Hansen, den socialdemokratiske hofdigter Harald Bergstedt, den første chef for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Niels Lindberg, samt Jens Otto Krag. Det skriver Christopher Arzrouni i Berlingske.

”Under Besættelsen var adskillige socialdemokratiske økonomer og fagforeningsledere blevet fascineret af den nazistiske planøkonomi. De tog på studieture i Tyskland, skrev artikler i det nazistøttede tidsskrift Globus, spiste middage og talte indforstået med besætterne.

Og de fik moralsk opbakning fra landsfaderen selv, den store Thorvald Stauning, som i en berygtet tale i Studenterforeningen i 1941 forklarede forsamlingen, at Danmark skulle finde en plads i det nye tyske Europa: ’Denne nyordning vil kræve et samarbejde inden for Europa, og linjen vil være den fra Tyskland kendte planøkonomi, der sikkert rummer betydelige fordele frem for den planløshed, som har været rådende hidtil som bestanddel af de liberalistiske samfund, der i udpræget grad bygger på egoismen’.

For adskillige socialdemokrater var springet mellem sovjetkommunisme, tysk nazisme og socialisme ikke særlig stort. Alt sammen handlede det om et folkefællesskab, om antikapitalisme, et opgør med den økonomiske planløshed og om at rejse de undertrykte”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)