Stor kontrol betyder ny efterforskning af omrejsende kriminelle

UKA Vest ved Syd- og Sønderjyllands Politi har koordineret en stor kriminalitetskontrol i Jylland og på Fyn.

Politikredsene i Jylland og på Fyn gennemførte i løbet af torsdag en omfattende kriminalitetskontrol i Vestdanmark.

Indsatsen var koordineret af Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi, men hver enkelt politikreds har haft sine egne fokusområder med vægten lagt på havne, lufthavne og større trafikale knudepunkter.

For Syd- og Sønderjyllands Politis vedkommende var der tale om en kriminalitetskontrol ved den Sønderjyske Motorvej.

Kriminalitetskontroller er uvarslede kontroller, der finder sted med mellemrum, med forskelligt fokus og af varierende størrelse.

Fokus på omrejsende kriminelle grupper

Hovedfokus for torsdagens kontrol var omrejsende kriminelle grupper og sekundært overtrædelser af anden lovgivning.

Alene i Syd- og Sønderjyllands Politikreds blev 750 personer kontrolleret.
Trafikken var tæt på motorvejen i perioder, og myndighederne stoppede derfor kontrollen med mellemrum for at afvikle kø, så man generede trafikanterne mindst muligt.

I forbindelse med kontrollen blev der bl.a. optaget sager om overtrædelser af færdselsloven; kørsel uden førerret, kørsel i frakendelsestiden m.m.

 

På Toldstyrelsens område var der tale om, at et erhvervskøretøj ikke var korrekt mærket, og på Gældsstyrelsens område lykkedes det at inddrive i alt 35.000 kroner i offentlig gæld fra to bilister.

– Vi er især godt tilfredse med kontrollen, idet den har givet oplysninger om omrejsende kriminelle, som nu skal efterforskes nærmere. Derudover er det også vores opfattelse, at kontrollen har en stor præventiv effekt, oplyser vicepolitiinspektør Allan Dalager Clausen fra UKA Vest.

LÆS OGSÅ:  Dom afsagt: Udvisning af Danmark

De vestdanske politikredse omfatter Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Fyns Politi.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)