Stor stigning i krydstogtskibe i havne udenfor København

Siden 2014 er antallet af krydstogtskibe i danske havne steget. Uden for København er der tale om mere end en fordobling. Desuden er Københavns Havn over ti år blevet mere populær som start- eller slutdestination for krydstogtpassagerer.

I 2017 lagde 463 krydstogtskibe til i de danske havne. Går man ti år tilbage til 2007 var tallet 348, hvilket svarer til en stigning på 33 procent fra 2007 til 2017. Stigningen fra 2007 til 2017 dækker over en meget forskelligartet udvikling fra år til år, men stigningen skyldes i høj grad, at havnene udenfor København har fået besøg af flere krydstogtskibe siden 2014. I Københavns Havn har antallet af krydstogtskibe ligget på et relativt jævnt niveau fra 2007 til 2017. Havnen i hovedstaden er dog fortsat landets absolut mest besøgte havn, når det kommer til krydstogtskibe.

Krydstogtskibe i danske havne

Årstal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Københavns Havn 288 300 332 303 368 357 343 313 283 311 325
Øvrige havne 60 66 42 48 56 81 67 53 64 94 138
I alt 348 366 374 351 424 438 410 366 347 405 463

Passagertallet stiger i hele landet og skibene vokser

Ser man på, hvor mange gennemgående passagerer- altså passagerer, der besøger Danmark og sejler videre – der er på krydstogtskibene i de danske havne, er der en generel stigning i perioden fra 2007 til 2017. Stigningen er mere klar, når man ser på passagertallet end for antallet af krydstogtskibe, men den dækker alligevel over nogle udsving. Blandt andet blev en nedgang i udviklingen fra 2008 til 2010 for passagerer i havne udenfor København afløst af en stigning fra 2010 til 2012. Fra 2012 til 2015 var udviklingen rimelig jævn, før den begyndte at stige kraftigt fra 2015 til 2017. Stigningen er mindre markant i Københavns Havn, men det er værd at bemærke, at København har klart flest gennemgående passagerer fra krydstogtskibe. Generelt er stigningen i antallet af gennemgående passagerer større end stigningen i antallet af krydstogtskibe, der lægger til i de danske havne. Dermed tyder meget på, at krydstogtskibene er blevet større og dermed kan medbringe flere passagerer. Der indsamles udelukkende oplysninger om krydstogtskibenes størrelse fra de største havne, men de data viser, at krydstogtskibene generelt er blevet større – særligt i København.

LÆS OGSÅ:  Tæt på den højeste beskæftigelse nogensinde

Antal gennemgående passagerer på krydstogtskibe i danske havne (enhed: 1.000 personer)

Årstal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Københavns Havn 218 245 272 314 381 318 479 319 323 387 422
Øvrige havne 40 50 37 24 57 85 83 66 74 111 160
I alt 258 295 309 338 438 403 562 385 397 498 582

Mange krydstogtpassager står på eller af i København

Selvom mange krydstogtpassagerer besøger havne udenfor København, er det i øjeblikket kun i Københavns Havn, man kan starte eller ende et krydstogt i Danmark. I 2017 startede eller sluttede næsten dobbelt så mange passagerer deres krydstogt i Københavns Havn, som det var tilfældet i 2007. Udviklingen i den mellemliggende periode har dog svinget meget.

På- og afstigende terminalpassagerer i Københavns Havn

Årstal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Påstigende terminalpassagerer 144 157 199 172 216 212 209 209 189 173 215
Afstigende terminalpassagerer 145 158 209 170 219 210 211 209 183 170 211
I alt 289 315 408 342 435 422 420 418 372 343 426

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)