Straf til kvinde for fremme af Islamist Stat skal prøves ved landsretten

Af Anette Pedersen

Statsadvokaten i Viborg anker dommen, hvor en 35-årig kvinde blev idømt 3 års fængsel for at være indrejst og have opholdt sig i et konfliktområde i Syrien og dér at have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat (IS).

Den 35-årige kvinde blev den 18. november 2022 ved Retten i Esbjerg idømt 3 års fængsel for at være indrejst og have opholdt sig i et konfliktområde i Syrien og dér at have fremmet virksomheden for terrororganisationen IS.

islaStatsadvokaten i Viborg har i dag anket strafudmålingen til Vestre Landsret.

Sagen blev gennemført som en tilståelsessag for overtrædelse af straffelovens § 114 e, 1. pkt., og § 114 j. Kvinden erkendte sig skyldig i og blev dømt for uden tilladelse at være indrejst og have opholdt sig i al-Raqqa-distriktet i Raqqa-provinsen og Deir al-Zour-provinsen i Syrien, der i perioden var defineret som konfliktområder, og hvor terrororganisationen IS var part i en væbnet konflikt. Kvinden blev ligeledes dømt for at have fremmet IS’s aktiviteter, navnlig ved at virke som husmor for og hustru til en person, som var aktiv inden for terrororganisationen.

”Vi anker straffens udmåling på fængsel i tre år, fordi vi gerne vil have landsrettens vurdering af, hvor lang straffen skal være for en medrejsende ægtefælle, der ved at holde hjemmet for sin mand fremmer en terrororganisations aktiviteter igennem en længere periode. Det vil vi blandt andet, fordi Retten i Esbjerg ved strafudmålingen har henvist til en regel i straffeloven om strafafkortning som en formildende omstændighed, og det mener vi ikke, der grundlag for i den konkrete situation,” siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen, Statsadvokaten i Viborg.

LÆS OGSÅ:  Mand tiltalt for billigelse af terror

Reglen, som byretten har henvist til, er straffelovens § 86, stk. 5, der navnlig fastslår, at hvis en dømt har været anholdt eller varetægtsfængslet i udlandet, bestemmer retten, i hvilket omfang der skal ske afkortning i den idømte straf.

Kvinden, der er dansk statsborger, blev i oktober 2021 sammen med sine børn evakueret fra al-Roj-lejren i det nordøstlige Syrien. Kvinden blev ved evakueringen til Danmark den 7. oktober 2021 anholdt og har været varetægtsfængslet siden.

Ankesagen er endnu ikke berammet.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)