Streng informationskontrol i S-regeringen

Der er under den siddende socialdemokratiske regering kommet større fokus på at styre kommunikationen. Det er en generel tendens, at den politiske kommunikation i stigende grad centraliseres i ministerierne, herunder Forsvarsministeriet, skriver Berlingske.

”Forsvarsministeriet kontrollerer i vidt omfang, hvad Forsvaret og andre myndigheder på ministerområdet fortæller offentligt.

Ministeriets detailstyring er ført helt ud i det ekstreme. Ministeriet signalerer, at Forsvaret ikke kan finde ud af at klare det selv, og at ministerens folk hele tiden bliver nødt til at sørge for, at tingene bliver gjort ordentligt.

Det er ikke usædvanligt, at et ministerium bestræber sig på at kontrollere fortællingen udadtil, herunder hvad underliggende styrelser melder ud. Ikke desto mindre er de ansatte forbløffede over, hvordan Trine Bramsen vil ind over ’nærmest enhver nyhed’. Og det har ikke altid været praksis, at nyheder fra de underliggende myndigheder skal styres så kraftigt fra centralt hold”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)