Strømmen af muslimske migranter stiger

Der ventes en markant højredrejning ved valget til EU-Parlamentet, hvilket skyldes de europæiske vælgeres utilfredshed med EU’s manglende kontrol over migrationen, oplyser Berlingske.

”Antallet af migranter er næsten på samme niveau som under flygtninge- og migrationskrisen i 2015. Der er tale om et vedvarende og tiltagende migrationspres mod Europa, idet over 1 million søgte asyl i EU i 2023. Flygtningekrisen i 2015 var ikke et enkeltstående tilfælde.

Der er ikke styr på EU’s ydre grænser. Antallet af migranter viser, at de europæiske ledere har gjort for lidt og været for vage. Nu er de så kommet igennem med migrations- og asylpagten, men den står først til at blive implementeret i 2026.

Strømmen af migranter vil fortsætte og også stige i årene frem, fordi der stadig vil være et kraftigt incitament for folk til at søge mod Europa. Det paradoksale i EU’s asylsystem er, at man bygger flere og flere mure, så folk ikke skal benytte sig af retten til asyl. Men samtidig bibeholder man selve asylsystemet”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)