Tættere samarbejde med erhvervslivet vil styrke Forsvaret

Forsvarsforliget vil ruste Danmark til en verden med komplekse sikkerhedspolitiske udfordringer. Men DI opfordrer til, at Forsvaret i endnu højere grad øger samarbejdet med de private virksomheder.

– Med forsvarsforliget bliver vi gearet til at møde morgendagens forsvars- og sikkerhedspolitiske udfordringer. Samtidig får Forsvaret en kapacitet, så man er i stand til at skabe sikkerhed både herhjemme og i udlandet, siger Frank Bill, forsvars- og sikkerhedspolitisk chef i DI.

Moderne forsvarsmateriel er højteknologisk. Det øger kravene til den tekniske kompetence hos dem, der skal drive og vedligeholde materiellet. DI finder det derfor positivt, at forligspartierne vil styrke samarbejdet mellem Forsvaret og erhvervslivet om uddannelse. Forsvaret skal undersøge mulighederne for at øge brugen af del-lærlinge, hvor en virksomhed og Forsvaret i samarbejde står for uddannelsen af lærlinge. Forsvaret skal også undersøge, om man i højere grad kan gøre brug af erhvervsuddannelsessystemet.

– Kampen om at tiltrække og fastholde medarbejdere bliver stadig hårdere. Det gælder ikke mindst medarbejdere med teknisk baggrund, hvor Forsvaret konkurrerer direkte med dansk erhvervsliv. Det er derfor sandsynligt, at Forsvaret snart vil få alvorlige udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere med teknisk baggrund, siger Frank Bill.

Det er helt afgørende, at Danmark råder over virksomheder, der kan understøtte Forsvaret. Et tæt samarbejde mellem Forsvar og erhvervsliv kan sikre det materiel og de kompetencer, som Forsvaret har brug for. Men forligspartierne benytter desværre ikke lejligheden til at øge Forsvarets brug af civile værksteder til drift og vedligehold af materiel.

LÆS OGSÅ:  Falsk politimand på spil – sådan ser han ud

– Private virksomheder har effektive og tidssvarende løsninger til vedligehold af Forsvarets materiel. Hvis man ikke har de muligheder for øje, risikerer Forsvaret at blive taberne i den stadig hårdere konkurrence om kvalificeret arbejdskraft, hvilket ultimativt kan risikere at underminere Forsvarets evne til at udføre dets kerneopgaver, siger Frank Bill.

DI finder det særdeles positivt, at der i forsvarsforliget er afsat en pulje til at øge forskningen inden for forsvars- og sikkerhedsteknologi. Det skal ikke mindst sikre, at Danmark kan få et tilfredsstillende udbytte af EU’s kommende forskningsindsats inden for forsvarsområdet.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)