Danmark

Ny gruppe får nu hurtig adgang til quick-tests

Pædagogisk personale i hovedstaden får nu som øvrigt frontpersonale hurtig adgang til quick-tests i Parken. Fra onsdag, får pædagogisk personale i hovedstadsområde tillige adgang til fast-track i Parken. Her har det siden før jul været

barn baby gråd græder
Danmark

Stadig flere pædagoger bruger høreværn

Råb, skrig og skrål er hverdag for pædagogerne i landets institutioner. Brugen af høreværn er udbredt som aldrig før, uden det har ændret på omsorgen og nærværet. Glade barnestemmer blander sig med skrig, gråd og

Pige uddannelse pædagog studerende
Danmark

Pædagoguddannelsen får et “fagligt løft”

Mere fagligt krævende prøver og højere studieintensitet er blandt de initiativer, Uddannelses- og forskningsministeriet i dag lancerer for at styrke pædagoguddannelser over hele landet. VIAs uddannelseschef og de studerende er glade for planen. Der er