Forældre: Penge til minimumsnormeringer skal bruges på pædagoger og ikke ufaglærte

En ny undersøgelse viser, at det er afgørende for forældre, at det er pædagoger, der bliver ansat, når normeringerne i daginstitutionerne skal løftes de kommende år.

Forældre vil ikke bare have flere hænder til daginstitutionerne. De vil have pædagoger, der kan garantere en hverdag med fokus på børnenes udvikling og trivsel.

Fire ud af fem forældre anser det for vigtigt, at det er pædagoger, der bliver ansat, når de lovbundne minimumsnormeringer i vuggestuen og børnehaven bliver til virkelighed.

Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for BUPL. Opbakningen glæder formand for BUPL Elisa Rimpler. Og hun er ikke overrasket.

”Forældrene ønsker naturligvis høj kvalitet for deres børn, og de ved, at det hænger sammen med de ansattes uddannelsesniveau. Så vejen til en højere kvalitet er, at man ansætter flere pædagoger, der har en uddannelse i at drage omsorg for børns trivsel, udvikling og dannelse,” siger Elisa Rimpler.

Epinion-undersøgelsen, som lidt over 1000 forældre har deltaget i, viser også, at kvaliteten i daginstitutionerne er afgørende for forældrenes egen trivsel og koncentrationsevne på arbejde.

På nuværende tidspunkt er andelen af pædagoger i daginstitutionerne på blot 58 procent i gennemsnit. I nogle kommuner er tallet helt nede omkring 45 procent. BUPL ønsker en pædagogandel på minimum 80 procent.

”En høj pædagogandel er altafgørende for, at vi kan indfri politikernes ambitioner for børneområdet og gøre Danmark til verdens bedste land at være barn i. Derfor har vi brug for en klar politisk målsætning for, hvor mange pædagoger der som minimum skal være i en daginstitution,” siger Elisa Rimpler.

LÆS OGSÅ:  Pædagoguddannelsen får et "fagligt løft"

Hvis løftet om normeringer på minimum 1:3 i vuggestuen og 1:6 i børnehaven skal indfries, er der helt konkret behov for cirka 5000 flere pædagoger. Og med det stigende børnetal vil der være behov for yderligere 9000 flere pædagoger i løbet af de kommende 10 år.

Det stiller store krav til uddannelse og rekruttering af flere pædagoger. BUPL efterlyser en national handlingsplan, der sætter ind på flere fronter. Øget optag på pædagoguddannelsen, bedre mulighed for merit for pædagogmedhjælpere, flere fuldtidsstillinger og bedre fastholdelse af nuværende padagoger.

”Det er et politisk ansvar at fremtidssikre fagligheden i vores daginstitutioner. Og det skal være mere attraktivt at blive pædagog og være pædagog,” siger Elisa Rimpler.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)