Thulesen Dahl til regerigen: Underskriv IKKE migrantaftalen!

Dansk Folkepartis leder opfordrer i sit ugebrev i dag på det kraftigste regeringen til ikke at underskrive den såkaldte Marrakech-aftale, hvori Danmark forpligter sig til en lang række punkter.

Læs Thulesen Dahls kontante besked i sin helhed her:

 

FN’s Marrakech-erklæring! Kære regering: Lad være med at underskrive den!

Næste måned er der FN-topmøde i Marrakech i Marokko, hvor repræsentanter fra en lang række lande efter planen skal underskrive FN’s migrationspagt ”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”. Pagten kaldes også nogle gange for ”Marrakech 2” eller blot ”Marrakecherklæringen”.

Underskrivelsesceremonien i Marrakech vil være kulminationen på et arbejde, som formelt blev skudt i gang på FN’s generalforsamling i september 2016 med den såkaldte New York Declaration. Målet med pagten er at samle verdens lande bag et katalog med fælles retningslinjer, som skal sikre, at migration foregår sikkert, ordnet og lovligt.

Det lyder jo umiddelbart ganske tilforladeligt. Men der er en lang række alvorlige problemer forbundet med dansk tilslutning til pagten.

Photo: News Øresund – Johan Wessman
© News Øresund

Mit budskab til regeringen er derfor soleklart: Danmark bør ikke skrive under! Vi er bedre tjent med at stå udenfor.

Og vi kommer ikke til at stå alene! USA, Australien, Østrig, Ungarn, Tjekkiet, Polen, Kroatien, Bulgarien, Israel og Estland har allerede meddelt, at de ikke vil skrive under. Og flere lande er måske på vej med samme melding. Debatten breder sig i mange lande. Forleden meddelte Schweiz, at man vil udskyde beslutningen, til man har haft lejlighed til at debattere pagten i landets parlament.

LÆS OGSÅ:  Der skal foretages omtælling i Region Hovedstaden

I det hele taget breder der sig i Vesten en stigende erkendelse af, at det er nødvendigt at begrænse tilstrømningen af flygtninge og migranter. Så sent som i denne uge gav Hillary Clinton i et stort interview med den engelske avis The Guardian udtryk for, at det er nødvendigt for Europa at bremse indvandringen. Og når selv Hillary Clinton kan nå frem til det synspunkt…

Helt overordnet er pagten gennemsyret af en forståelse af migration som et gode. Noget vi bør fremme og have mere af. Det er jeg helt og aldeles uenig i. Og den opfattelse er jeg overbevist om, at jeg deler med rigtig mange danskere.

Så pagten vil helt uundgåeligt skabe en forventning blandt håbefulde migranter i Mellemøsten og Afrika om, at det er muligt at komme til Danmark som migrant. Og at man vil blive modtaget med åbne arme, når man kommer hertil. Det kan kun øge tilstrømningen til Vesten og Danmark.

Det er selvsagt ikke i Danmarks interesse. Det vil være i direkte modstrid med alle de udlændingepolitiske stramninger, som DF og regeringen i fællesskab har gennemført siden valget i 2015. Og det vil være i lodret strid med det paradigmeskift i indvandringspolitikken, som vi netop i disse dage sidder og forhandler med regeringen om. Det hænger ganske enkelt ikke sammen.

Og derudover er der en lang række elementer, som har potentiale til at undergrave den udlændingepolitik, vi fører herhjemme, hvis vi skal leve op til formuleringerne i pagten. Lad mig blot nævne et par stykker af de mest bemærkelsesværdige:

LÆS OGSÅ:  Klumme: Venstre er klar til at omfavne islam

Migranter skal have flere rettigheder og bedre forhold, fuld adgang til arbejdsmarkedet i de lande, de ankommer til, og nemmere ved at tage sociale ydelser med fra land til land.

Det skal være lettere for migranter at få familiesammenføring.

Man skal fremme ”gensidig respekt” for migranternes kulturer og traditioner. Gælder det også sharia, fristes man til at spørge?

Det skal være lettere for migranter, som har været ofre for menneskesmuglere, at få midlertidigt eller permanent ophold i de lande, de er kommet til.

Og med pagten forpligter man sig til at gennemføre oplysningskampagner, der skal informere om, hvordan migration bidrager positivt til samfundet.

Og – her bliver det virkeligt mærkeligt – med deltagelse i pagten forpligter man sig til at sikre, at der ikke gives offentlig støtte til medier, der fremmer intolerance, xenofobi og racisme. Hvem skal så bestemme, hvilke medier der har ”forkerte” holdninger til indvandringens velsignelser?

Ovenstående liste over problematiske elementer er på ingen måde udtømmende…

Der er selvfølgelig også fornuftige ting i det 34 sider lange dokument. Men det er jo ting, vi typisk som en selvfølge gør i Danmark i forvejen.

Og det er fint, at det fremgår af pagten, at hjemlande skal blive langt bedre til at tage imod de af deres borgere, der har fået afvist deres ansøgning om ophold i et andet land, eksempelvis Danmark. Selvom man kan have sine tvivl om, hvorvidt landene i Mellemøsten og Nordafrika så vil efterleve det…

LÆS OGSÅ:  Frankrigs selvmord

Og det ændrer ikke på, at pagten i sin helhed vil være til ugunst for Danmark og kun kan bidrage til, at antallet af migranter vil stige.

Derfor en klar opfordring regeringen: Lad være med at skrive under på den aftale!

Også selvom det fremgår af pagten, at den ikke er juridisk bindende.

For hvis den danske regering sætter sin underskrift på et dokument, hvor formuleringen ”We commit”, dvs. ”vi forpligter os til”, indgår mere end tyve gange, så vil der naturligvis også være en klar forventning om, at Danmark lever op til det, vi har skrevet under på. Når Danmark skriver under på en aftale, så er det selvfølgelig fordi, vi som udgangspunkt har en ambition om at leve op til det, vi har aftalt.

Netop derfor skal man være påpasselig med, hvad man skriver under på…

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)