Tinglysning bliver dyrere

Den nye Finanslov prioriterer velfærd, uddannelse og den grønne omstilling højt. Det betyder, at der skal flere penge i statskassen for at finansiere de nye tiltag. Højere afgift på tinglysning er blandt finansieringskilderne i næste års finanslov. Derfor bliver det dyrere at tinglyse skøder, pantebreve og servitutter.

Lovforslaget udmønter dele af aftale om finansloven for 2020 indgået den 2. december 2019 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikal Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Tinglysningsafgiften kommer til at stige hvert tredje år som følge af den nye finanslov. Første stigning træder i kraft d. 1. marts 2020 og dernæst d. 1. januar 2023. Tinglysning består af en fast og variabel afgift, hvoraf den faste afgift er 1.660 kr. i 2019.
Den faste afgift stiger med 90 kr. d. 1 marts 2020, og med 100 kr. d. 1. januar 2023. Dermed kommer tinglysningsafgiften til at koste 1.750 kr. fra 1. marts 2020 og 1.850 kr. fra 1. januar 2023.

Tinglysning af bolig kommer fremover til at følge løn- og prisudviklingen i samfundet, når borgere skal tinglyse og dermed registrere deres kommende ejendom gennem det offentlige i forbindelse med bolighandel.

Der er enighed blandt partierne om at indeksere en række afgifter for perioden 2020 til 2025 med forhøjelser hvert tredje år, som svarer til en årlig stigning på 1,8% og en stigning på 5,5 % hvert tredje år.

LÆS OGSÅ:  Danske boligejere må betale regningen for statens kaotiske søsætning af den digitale tinglysning – fra “lovværk" til “makværk"

Dertil fremgår det af aftalen, at de højere afgifter på tinglysning og bekæmpelsesmidler estimeres til at udgøre ca. 70 mio. kr. i 2020, ca. 150 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 og ca. 230 mio. kr. i 2023. Finansieringsbidraget vil derfor varigt udgøre ca. 280 mio. kr.

Det betyder, at kommende boligejere vil blive berørt af aftalen om næste års finanslov. Derfor er der penge at spare, hvis bolighandlen gennemføres inden d. 1. marts 2020. Tinglysningsafgiften består af en fast afgift på 1.660 kr. og en variabel afgift på 0,6% af købesummen ved almindelig bolighandel frem til d. 1. marts 2020 ifølge Stine Bendsen, partner hos NEMADVOKAT.

 

Skøder 

For at et skøde er gyldigt, skal det tinglyses. Skal du have tinglyst et skøde til en ejendom, kan du altså spare penge ved at få skødet tinglyst inden 1. marts 2020. Når du ikke at få det gjort inden 1. marts 2020 kan du dog i fremtiden alligevel spare penge, da tinglysningsafgiften som sagt stiger igen fra 1. januar 2023.

Tinglysningsafgiften til staten skal betales ved alle bolighandler, da skødet skal tinglyses, så omverdenen kan blive opmærksom på, at den pågældende ejendom har fået ny ejer.

Med ændringen af tinglysningsafgiften kommer tinglysning af skøder til at koste 1.750 kr. fra 1. marts 2020 og yderligere koster det 1.850 kr. fra 1. januar 2023. Dertil hører en afgift på 0.6 % af ejerskiftesummen eller ejendomsværdien (oprundet til nærmeste 100 kr.), som dog ikke ændres ved den nye finanslov.

LÆS OGSÅ:  For meget frihjul i boligrådgivning

 

Pantebrev

De nye ændringer kommer ligeledes til at påvirke tinglysning af pantebreve. Et pantebrev skal være tinglyst for at være gyldigt, hvorfor de nye tinglysningsregler også kommer til at have en indflydelse når man skal have tinglyst pant i en ejendom.

Afgiften for tinglysning af pantebrev ændrer sig dermed fra 1.660 kr. til 1.750 kr. fra 1. marts 2020 og 1.850 kr. fra 1. januar 2023.

Du kan spare en del penge ved ikke at aflyse det allerede tinglyste pantebrev der evt. er i ejendommen, hvis du i stedet overtager sælgers pantebrev. Dermed betaler du kun en afgift på *1,5 % af den eventuelle forskel mellem sælgers gamle lån og dit nye lån.  (1,45 % af pantsikret beløb) Afgiften blev ændret i 2019 fra 1,5 % til 1,45%

Servitutter

På samme måde som skøder skal være tinglyst for at være gyldige, skal servitutter det samme. Dermed påvirker ændringen af tinglysningsafgiften også tinglysning af servitutter. Tinglysning af servitutter kommer derfor også til at koste 1.750 kr. pr. 1. marts 2020 og yderligere 1.850 kr. pr. 1. januar 2023.

Tinglysningsafgift

Tinglysning af et skøde, pantebrev eller servitut er en sikringsakt, således omverdenen kan se, hvem der har rette ejerskab, hvilken gæld eller byrdefulde forhold der er i en ejendom. Tinglysningsafgiften kan derfor ikke undgås, da det er en lovpligtig del af alle bolighandler, tinglysninger med pantebreve og servitutter.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)