Udvist!

En 50-årig udlænding blev søndag ved retten i Odense udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år og fik herudover også en bøde og betinget fængselsstraf.

 

Baggrunden for dommen var en større planlagt multikontrol foretaget af Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd på Rasteplads Kildebjerg på Fyn den 20. april 2022.

Her blev det under politiets kontrol af vognmandens lastbil hurtigt konstateret, at det ikke var vognmandens eget førerkort, som sad i takografen. Den registrerer blandt andet køre-hviletiden.

Den 50-årige græske vognmand blev ved retten søndag dømt for at have brugt en andens førerkort den 20. april 2022 samt den 5.-6. april 2022. Hensigten med at benytte en andens førerkort var at skjule overtrædelser af køre- og hviletiderne.

En enig domsmandsret idømte ham 20 dages betinget fængsel, en bøde på 9.500 kr. og udvisning af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

Den græske vognmand var ikke mødt til retsmødet, men hans advokat udbad sig betænkningstid.

 

Om Tungvognscenter Syd
Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)