Undervisningsmateriale gør det nemmere for børn og unge at tale om forældres alkoholproblemer

Børnenes kampdag lørdag 20. november er en anledning til at give de børn og unge, som ofte bliver overhørt, en stemme. TUBA har i samarbejde med Alinea+ skabt tre undervisningsforløb, der skal få os alle sammen til at tale om de konsekvenser, som forældres alkoholproblemer kan have for børn. ”Vi bliver nødt til at anerkende, at alkoholmisbrug ikke kun kan give voksne problemer. Det kan også have konsekvenser for deres børn,” siger Henrik Appel, landsleder i TUBA Danmark.

På lørdag er det Børnenes kampdag. Det er en anledning til at give de børn og unge, som ofte bliver overhørt, en stemme.

”I dag vender vi det døve øre til de 122.000 børn, der ifølge Sundhedsstyrelsen vokser op i familier med alkoholproblemer eller stofmisbrug. De bliver overhørt, både mens de er børn og senere, når de som unge lider under følgerne,” siger Henrik Appel, der er landsleder i TUBA, der yder gratis terapi og rådgivning til unge, der er ramt.

TUBA har i samarbejde med Alinea+ skabt tre undervisningsforløb, der sætter fokus på nogle af de udfordringer børn og unge kan stå overfor, når de vokser op i et hjem med alkoholproblemer eller stofmisbrug.

Undervisningsforløbene skal være med til at sætte fokus på de konsekvenser, som forældres alkoholproblemer kan have. Både hos de børn og unge, der ikke er berørt af misbrugsproblemer og hos dem, der er.

LÆS OGSÅ:  Ældre mand med gråt skæg tilbød flere gange slik til børn

Og det skal få os alle sammen til at tale mere om det.

 

Undervisningsmateriale skal byde tabu

”Det er uden tvivl de voksnes ansvar at sikre, at ingen børn bliver skadet af at vokse op i en familie med alkoholproblemer og stofmisbrug, men i praksis er det ofte børn og unge selv, der må række ud efter hjælp. Det skal vi have gjort noget ved. Flere skal turde blande sig, siger Henrik Appel.

Med undervisningsmaterialet håber nonprofitorganisationen, at det bliver mindre tabubelagt at tale om, både for dem, som er ramt og for dem, som ikke er.

”Vi bliver nødt til at anerkende, at forældres alkoholmisbrug ikke kun kan give voksne problemer. Det kan også have konsekvenser for deres børn. Når de børn og unge, som er ramt, rækker ud, så er det vores ansvar at tage det seriøst og at hjælpe. I TUBA mener vi, at børn og unge, der er ramt af senfølger, skal have ret til hurtig behandling. Det har de i praksis ikke i dag, siger Henrik Appel.

Undervisningsforløbene, der bygger på TUBAs tre kortfilm Ida, Natsværmer og Mit barn, tager udgangspunkt i klassisk filmanalyse og lever op til de læringsmål, der er opsat for danskundervisningen i 8.-10. klasse.

Fakta:

TUBAs undervisningsforløb

De tre undervisningsforløb er baseret på TUBAs tre kortfilm og ligger frit tilgængelige med UNI-login på forstå.dk. Forløbene er målrettet danskundervisningen i 8., 9. og 10. klasse og lever op til læringsmål. Til hvert af de tre forløb hører også en beskrivelse af, hvad man som lærer skal være særligt opmærksom på, hvis en elev har brug for hjælp.

LÆS OGSÅ:  CHOKERENDE! 11-årige kaster op og tager afføringsmiddel for at tabe sig

Mens eleverne lærer klassisk filmanalyse, bliver de klogere på, hvordan det kan være at vokse op i hjem med alkoholproblemer, hvilke konsekvenser det kan have, og hvor man kan få hjælp. De får også mulighed for at tale om, hvordan man bedst hjælper både som ven og familie til et barn eller en ung, hvis forældre er ramt af alkoholproblemer.

 

Børnenes kampdag

Den 20. november 1989 blev FN’s Børnekonvention vedtaget. I Danmark er dagen udnævnt til Børnenes kampdag.

Børn og unge i misbrugsfamilier

  • Sundhedsstyrelsen skønner, at ca. to børn per skoleklasse lever i familier med alkoholproblemer.
  • Børn, der vokser op i hjem med misbrug, oplever ofte fysisk og psykisk vold samt overgreb og selvmordstrusler fra far og mor. De plages af senfølger som PTSD, angst, depression og selvmordstanker og kommer typisk til TUBA, når det går op for dem, at livet ikke behøver at være så svært.
  • TUBA er en landsdækkende organisation, der tilbyder gratis terapi til børn og unge i alderen 14-35 år, der er vokset op i familier med alkohol- og/eller stofproblemer. I 2020 var 3969 børn og unge i behandling i TUBA.
  • 46% af de adspurgte børn og unge mellem 14-35 år, der har været i behandling i TUBA, oplyser, at de ikke tidligere har talt med nogen om deres forældres misbrug. 12% har forsøgt selvmord.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)