Ung mand tiltales for at lade sig hverve til og fremme virksomheden for en terrorsammenslutning

Af Anette Pedersen

En 16-årig mand tiltales for at lade sig hverve til terrorsammenslutningen Feuerkrieg Division og for at have forsøgt at hverve en anden person til at tilslutte sig terrorsammenslutningen. Derudover tiltales han bl.a. for at have delt militant ekstremistisk materiale samt bombe- og våbenmanualer.

Justitsministeren har tiltrådt anklagemyndighedens indstilling om, at der kan rejses tiltale mod en nu 16-årig ung mand fra Vestsjælland. Den 16-årige blev anholdt den 7. april 2022 og har siden været varetægtsfængslet i surrogat.

Den 16-årige tiltales efter straffelovens § 114 c, stk. 3, for at have ladet sig hverve til terrorsammenslutningen Feuerkrieg Division, da han bl.a. har oplyst, at han havde våbentræning og kendskab til sprængstoffer samt til Feuerkrieg Divisions ideologi.

Derudover er den 16-årige tiltalt efter straffelovens § 114 c, stk. 1, jf. § 21, for at have forsøgt at hverve en anden ung mand til Feuerkrieg Division. Han er også tiltalt efter straffelovens § 114 e, 1. pkt., for selv at have fremmet Feuerkrieg Divisions virksomhed ved via Telegram bl.a. at have deltaget i udarbejdelse af en håndbog, som beskriver terrorsammenslutningens formål og forventninger til medlemmerne, samt delt ekstremistisk materiale samt bombe- og våbenmanualer.

Forholdene er efter tiltalen begået i perioden fra december 2021 til april 2022, hvor den tiltalte var 15 år gammel. Sagen er rejst af Statsadvokaten i København.

LÆS OGSÅ:  Kvindelig terrorist er død – Dansk Palæstinensisk Venskabsforening beskyldes for at hylde terroristen i facebook-opslag

”Det er vores opfattelse, at den 16-årige har påtaget sig en lederrolle i Feuerkrieg Division i forhold til, hvordan terrorsammenslutningen skulle organiseres, herunder hvordan den kunne få flere medlemmer. Det er selvsagt alvorlige handlinger, fordi det kan øge risikoen for, at andre personer vil begå terrorhandlinger,” siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten i København.

Sagen mod den 16-årige er rejst som en nævningesag, da anklagemyndigheden vurderer, at der kan blive tale om at straffe den tiltalte med 4 års fængsel eller mere.

Anklagemyndigheden nedlægger også påstand om, at den 16-årige skal idømmes et kontaktforbud efter straffelovens § 79 b, stk. 3, jf. stk. 1. Kontaktforbuddet vil indebære, at den 16-årige i givet fald vil blive idømt et forbud mod at søge at kontakte andre personer, der er dømt for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser.

Sagen er berammet til hovedforhandling ved Retten i Holbæk med start den 14. marts 2023.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)