Vanvidskørsel – motorcykel beslaglagt / førerret inddraget

– Darupvej, Roskilde

Færdselspolitiet var fredag formiddag igen på hastighedskontrol på Darupvej, hvor færdselspolitiet flere gange tidligere har målt trafikanter til at køre væsentligt hurtigere end de tilladte 50 km/t som tilladt i færdselsloven, når en vej er beliggende inden for tættere bebygget område.
Kl. 10.50 målte færdselspolitiet en motorcykel til at køre med mindst 105 km/t i vestlig retning ad Darupvej, hvilket er en overtrædelse af den gældende hastighedsbegrænsning med mere end 100 procent. Sagen kan derfor karakteriseres som en såkaldt ”vanvidskørsel” på motorcyklen, hvilket den 54-årige mandlige fører fra Holbæk kort efter blev gjort bekendt med. Det betød en sigtelse for overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser samt en øjeblikkelig inddragelse af mandens førerret, således at han ikke længere må være fører af et køretøj, der kræver et kørekort.
Politiet gjorde desuden den 54-årige mand bekendt med, at hans motorcykel straks blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation. Han vil derfor senere blive indkaldt til et retsmøde, når straffen og spørgsmålet om endelig konfiskation af motorcyklen skal afgøres.

Færdselspolitiet havde foretaget hastighedskontrol i en time på Darupvej, og eneste sag var motorcyklisten med den omtalte vanvidskørsel.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)