VELFÆRD: Ældreomsorgen er skraldespand for sociale klienter

Regeringstoppen har præsenteret den længe ventede ældrereform, der vil sikre de ældre en helhedspleje, hvor de selv kan være med til at bestemme, hvad de ønsker hjælp til. Men mødet med virkeligheden kan spænde ben, skriver Børsen.

”Om regeringens projekt lykkes afhænger, afhænger af, om medarbejderne i ældreomsorgen løfte opgaven. Heidi Hesselberg Lauritzen, der er forsker i ældreområdet hos Vive, understreger, at over halvdelen af de ældre i hjemmeplejen og på plejehjemmene har en demenssygdom. Mange kan ikke give udtryk for, hvad deres behov egentlig er. Det stiller store krav til den enkelte medarbejders faglighed. ’Vi mangler medarbejdere i ældreplejen, og en betydelig andel er ufaglærte, så jeg er bekymret for, om opgaven lige nu kan løftes fuldt og helt’.

Tine Rostgaard, der forsker i ældrepleje, rehabilitering og sund aldring på RUC. Hun mener dog, at planerne om øget selvbestemmelse til de ældre kan få det svært i mødet med realiteternes verden og en meget travl hjemmepleje med begrænset tid. ’Det lyder jo meget fint, at de ældre skal kunne vælge at droppe deres bad, hvis de hellere vil se i billedalbum med hjemmehjælperen. Men hvis man er visiteret til bad en gang om ugen eller skal have sårpleje, så er det nok det, der er behov for, og det er næppe en god idé at udskyde det. Vi taler ofte om rigtig syge mennesker, og det er en romantisering at tro, at der er tid i hverdagen til andre ting’, siger hun”.

24NYT: Der er stor mangel på sygeplejersker, SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere i hele landet. Allerede nu er mere end hver femte medarbejder i kommunernes plejesektor trådt direkte ind fra gaden uden nogen form for faglige kompetencer til at tage sig af meget svage ældre. Ældreomsorgen i Danmark er derfor en social skraldespand for klienter, som jobcentrene ikke kan finde andet arbejde til: nydanskere, arbejdsløse, langtidssygemeldte og indvandrerkvinder. Man anslår, at der er ca. 20.000 ikke-vestlige indvandrere ansat i ældreplejen i dag. Heraf er en betragtelig del muslimer. Man har i Danmark valgt at bruge social- og sundhedsuddannelserne som en slags integrationsprojekt for ressourcesvage migranter, der skal tvinges i job. Læs mere her.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)