Venstre ved man, hvor man har

”For nylig spillede regeringen ud med ideen om en arbejdspligt på 37 timer om ugen målrettet personer med ”integrationsbehov”. Altså ligegyldigt tvangsarbejde til ikkevestlige indvandrere. I stedet for reelt at gøre noget ved det beskæftigelsessystem, som så åbenlyst er groet fuldkommen fast, bærer forslaget præg af blot at eksistere for at chikanere en bestemt gruppe”, skriver Simon Andersen, skatte- og finansordfører i Venstres Ungdom, Aarhus, i Berlingske.

”Forslaget om en arbejdspligt på 37 timer er blot en tilbagevenden til den sydende symbolpolitik, som regeringen med Moderatere i front svor at tage et opgør med. I det hele taget er det imponerende, hvor umage man stadig gør sig med at genere netop den specifikke gruppe af mennesker blot for frådende at forføre marginalvælgeren.

Beskæftigelsessystemet må tage udgangspunkt i det enkelte individ og ikke være objekt for smagløs symbolpolitik ved at lave særregler til særlige grupper”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)