Verden er stadig marxistisk

Af Lars Hedegaard.

Ja, det lyder vanvittigt, for den marxistiske samfundsanalyse gik stort set i graven for ca. 50 siden, da dens fortalere blandt socialisterne og de andre venstreorienterede opgav kampen mod de rige og kastede sig over andre forretningsområder – antiracisme, had til ældre hvide mænd, kritik af gammel kolonialisme, ligestilling, klima og diverse seksuelle udfoldelser. På det seneste tilsat en portion jødehad.
Marxismen kom selvfølgelig også i vanry, fordi den blev forbundet med de uhyggelige tildragelser i de lande, der påberåbte sig og stadig påberåber sig at bygge deres styre på Marx – lande som Sovetunionen, Kina, Nordkorea, Cuba og flere latinamerikanske stater. Men min pointe er, at man sagtens kan lade sig inspirere af Marx uden at gå ind for hans ønske om kommunistiske revolutioner. Det gør jeg ikke, for jeg er ikke længere kommunist, men er gået over til sund fornuft.
Prøven på en analysemetodes nytte må være, at den forklarer noget, får en til at tænke på noget, man ikke havde overvejet, bringer orden i en forvirrende verden og anviser en vej til at undgå de værste ulykker.
Tag nu de seneste fem årtiers massive tilstrømning af fremmede. Hvad skal den gøre godt for? De vestlige landes politikere har forklaret, at indvandringen er en økonomisk, kulturel og moralsk berigelse, og skam få den, der ikke tror på det.
Men hvis invasionen fra den tredje verden er en berigelse, hvem beriger den så? I hvert fald ikke lønmodtagerne og de mindre næringsdrivende.
Batya Ungar-Sargon, der er stedfortrædende opinionsredaktør på Newsweek, gav for et par dage siden en forklaring, der kunne være taget direkte ud af Det Kommunistiske Manifest:
”De venstreorienterede eliter holder af at tale om indvandringen i moralske termer, idet de beskylder enhver, der ikke støtter åbne grænser, for at være racist og hjerteløs. Men denne moralske selvglæde skjuler en dybere sandhed: Byernes professionelle klasse drager økonomisk fordel af den ulovlige indvandring.” Kapitalejerne og de venstreorienterede eliter sikrer sig billig arbejdskraft, der kan udkonkurrere amerikanske arbejdere, bidrage til at sænke lønningerne og øge de riges profit.
Ungar-Sargon og flere med hende betegner immigrationspolitikken som utroligt grusom mod migranterne. Mange af dem har gældsat sig til de mexikanske forbryderkarteller og må acceptere slavelignende vilkår for at kunne betale forbryderne, hvad de skylder. Ellers vil kartellerne lade det gå ud over deres familier hjemme i Venezuela, eller hvor de ellers kommer fra. Mange kvinder har ingen anden udvej end at lade sig prostituere, mens tusinder af uledsagede indvandrerbørn bliver ofre for pædofile.
Karl Marx så historien som drevet af kampe om de materielle goder. Altid de herskende klasser mod de svage og udbyttede, mens de rige besmykker deres begær med henvisninger til moral og næstekærlighed.
Han ville have nikket genkendende til verden anno 2024.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)