Vesten tager forholdet til Kina op til revision

USA og de øvrige vestlige lande har de sidste 30 år outsourcet deres industrielle base til et fjendtligt Kina. Det har gjort de vestlige lande svage. Coronakrisen har gjort det klart for Vesten, at den ikke længere har kontrol over sin egen skæbne. Den ligger i kinesernes hænder. Rundt om i verden siger store virksomheder, at de ikke længere vil være afhængige af sårbare værdikæder med Kina som det afgørende led. Læs mere her.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)