VIDEO – Politi, brand og ambulance: Bilister skal gøre sådan, når de hører udrykning

Politi-, brand- og ambulancetjenesterne på Vestegnen og i København opfordrer trafikanter på motorvejene i Storkøbenhavn til at hjælpe med placere sig på en særlig måde, når trafikken går i stå, og der kommer udrykningskøretøjer.

Grafik - udrykningskorridor

Ens måde at køre udrykning på. Ens måde for trafikanter at placere sig på. Sammen skulle det gerne give en ens, hurtig og sikker udrykning til ulykker på motorvejene. Det tester redningsberedskaberne i Storkøbenhavn året ud.

Siden 1. marts har politi-, brand- og ambulancetjenesterne i politikredsene for Københavns Vestegn og København kørt udrykning på samme måde på motorvejene i det storkøbenhavnske område.

Det sker ved, at udrykningskøretøjerne kører igennem trafikkøen i en såkaldt udrykningskorridor

Korridoren skabes ved, at biler i venstre vognbane trækker til venstre mod midterrabatten og alle andre trækker til højre – og det er netop det, som politi-, brand- og ambulancetjenesterne beder trafikanterne hjælpe med:

”Motorvejene i Storkøbenhavn er landets mest befærdede, og en ulykke giver hurtigt lang kø – især i myldretiden. Året ud tester vi, om en ens måde at køre udrykning på får os hurtigere frem. Målet er at alle udrykningskøretøjer kommer mere glidende gennem trafikken til gavn for trafiksikkerheden for både os og alle andre trafikanter. Nu informerer vi alle bilister og beder samtidig om deres hjælp,” siger vicepolitiinspektør Søren Enemark, Københavns Vestegns Politi.

Årligt rykker politi, brand og ambulancer ud cirka 250 gange til en ulykke, som helt eller delvist spærrer en storkøbenhavnsk motorvej.

 

Vigtigt at trafikanterne hjælper

Landets redningsberedskaber benytter i forvejen udrykningskorridorer som en måde til at køre igennem køer på motorveje.

Men nu har beredskaberne i de to hovedstadspolitikredse aftalt at gøre det konsekvent i en prøveperiode og samtidig appellere til trafikanternes forståelse og hjælp.

Region Hovedstadens Akutberedskab understreger, at bilisterne generelt gerne hjælper en ambulance på vej. Men en fælles forståelse med trafikanterne om at placere sig rigtigt og skabe plads, kan få betydning for sikkerheden og fremkommeligheden for udrykningskøretøjer:

”Sammen med trafikanterne kan vi hjælpe vores ambulancer og akutbiler hurtigt og sikkert frem til en ulykke på motorvejen. Men også i de situationer, hvor en ambulance skal køre med en patient i tæt myldretid, håber vi at udrykningskorridoren kan hjælpe ambulancen hurtigere frem til hospitalet,” siger Thomas Reimann, vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab.

 

Ulykker giver kø og ventetid

Hver dag kører der titusinder af biler på de store motorveje på Vestegnen, som tæller de store indfaldsveje til og fra hovedstaden og ringvejene uden om den.

Et uheld i myldretiden medfører kilometerlang kø og ekstra rejsetid for rigtig mange trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratet gav en konkret spærring af Motorring 3 i 35 minutter sidste år over 19 kilometer kø og nedsat hastighed fire timer efter.

For at komme i gang med redning og rydning skal beredskaberne først frem, og der er tit tale om store redningskøretøjer med specialudstyr til at åbne motorvejen efter et uheld:

”Det kræver plads og manøvrerum at komme frem, og derfor håber jeg, at bilisterne hjælper os endnu mere ved at skabe en udrykningskorridor. Jo hurtigere vi kommer frem, desto hurtigere kan vi komme i gang med at redde tilskadekomne og få ryddet og åbnet motorvejen, så alle kan komme videre,” siger beredskabsdirektør Rasmus Storgaard, Beredskab Øst.

Han tilføjer, at udrykningskørsel i nødspor ofte er langsommere og mere usikkert, fordi der holder havarerede køretøjer, er vejarbejde eller mangler plads.

 

Redningssamarbejde i Storkøbenhavn

Testen af fast udrykningskorridor sker i et fælles samarbejde mellem politi-, brand- og ambulancetjenesterne, som dækker hovedparten af det storkøbenhavnske område.

Det drejer sig om Region Hovedstadens Akutberedskab, Hovedstadens Beredskab, Beredskab Øst, Beredskab 4K, Tårnby Brandvæsen samt Københavns og Københavns Vestegns Politi.

Desuden bistår Vejdirektoratet, som driver de store motorveje.

Prøveperioden udløber ved årsskiftet og bliver derefter evalueret.

 

Hvad skal du gøre som bilist, hvis trafikken går i stå på motorvejen?

Vær forudseende, hvis trafikken stopper på motorvejen eller begynder at køre meget langsomt.
Forbered dig på, at der kan komme en udrykning.

Hold afstand, så du har et manøvrerum og træk eventuelt lidt ud til siden i din egen vognbane.
Orientér dig i spejle, lyt efter og vær parat til at trække ud, danne en korridor og give plads, hvis der kommer en udrykning.

Kommer der udrykningskøretøjer:

1. Giv plads til udrykningskøretøjer
2. Træk til venstre, hvis du er i venstre vognbane – alle andre trækker til højre
3. Hold korridoren åben til trafikken kører normalt igen

 

Fakta

Testen omfatter politikredsene for København og Københavns Vestegn – dvs. det meste af Storkøbenhavn.

Motorvejsnettet i Storkøbenhavn dækker landets fem mest befærdede motorveje – i rækkefølge: (1) Køge Bugt Motorvejen, (2) Motorring 3, (3) Amagermotorvejen, (4) Holbækmotorvejen og (5) Helsingørmotorvejen.

Testen omfatter desuden Frederikssundsmotorvejen, Motorring 4, Øresundsmotorvejen mod Kastrup og Malmø og Helsingørmotorvejens begyndelse ved Lyngbyvej.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)