Vil Socialdemokratiet gennemføre sine egne valgløfter på udlændingeområdet?

Af Kristian Thulesen Dahl

I februar 2018 præsenterede Socialdemokratiet deres store udlændingepolitiske udspil ”Retfærdig og realistisk – En udlændingepolitik der samler Danmark”. En flot, glittet publikation med en smilende Mette Frederiksen på forsiden, der blev husstandsomdelt til mange danske hjem.

Formålet med udspillet var at få vælgerne til at tro, at nu havde Socialdemokratiet brudt med partiets indtil da naive og uansvarlige politik på udlændingeområdet. At der nu var kommet helt nye boller på suppen: Asylbehandlingen skulle flyttes væk fra Danmark og til et tredjeland. Det skulle kun være muligt at få asyl i Danmark som kvoteflygtning gennem FN. Afviste asylansøgere skulle sendes hjem og det skulle være sværere at blive familiesammenført. Ligesom der skulle indføres et loft over ikke-vestlig indvandring. Socialdemokratiet havde fortrudt årtiers politik på området – nu havde de indset, at vi andre hele vejen igennem havde haft ret – måtte man forstå!

Det var da også nye toner, som langt hen af vejen kunne minde om den politik, som Dansk Folkeparti har stået for igennem årtier. Det var bestemt ikke tilfældigt… Derfor tog jeg også dengang – i februar 2018 – godt imod udspillet. Jeg var faktisk så begejstret, at jeg foreslog Mette Frederiksen, at vi straks satte os sammen og fik et flertal på plads for at få gennemført de fornuftige forslag. Der var ikke grund til at vente på et valg, mente jeg. Det blev der dog desværre ikke noget af…

LÆS OGSÅ:  Thulesen Dahl: Afklaring om bilafgifter haster!

Men nu skal udspillet stå sin prøve. Socialdemokratiet må stå til ansvar! For hvad var hensigten med udspillet? At vinde valget for at få forslagene gennemført? Eller komme med forslagene for at vinde valget?

Vi har gennemgået udspillet ”Retfærdig og realistisk” med en tættekam og fundet frem til en lang række forslag til stramninger, som Socialdemokratiet før valget lovede danskerne at gennemføre, men som ikke er blevet til noget. De stramninger har vi så ord for ord lavet til en række beslutningsforslag (12 i alt), som den kommende tid behandles i Folketinget.

I torsdags blev de tre første forslag så behandlet i folketingssalen. Nærmere bestemt et forslag om at indføre et loft over ikke-vestlig indvandring, et forslag om pligt for alle indvandrere på integrationsydelse og kontanthjælp til at bidrage i 37 timer om ugen og et forslag om frakendelse af statsborgerskab ved personfarlig kriminalitet. Gode og fornuftige forslag.

Hvordan gik det så? Tja, udlændingeminister Mattias Tesfaye endte med at måtte forklare, hvorfor regeringen ikke har tænkt sig at stemme for sin egen politik. At Socialdemokratiet ikke vil sætte handling bag ordene.

Forundrede i folketingssalen måtte vi være vidne til, at Mattias Tesfaye kom med den ene søforklaring efter den anden på, hvorfor regeringen ikke vil stemme for forslag, der ordret er taget fra deres eget udspil. I hvert fald ikke lige nu – og måske ikke helt på den måde, som de selv havde skrevet i deres udspil – ligesom Socialdemokratiet nu pludselig heller ikke helt er sikre på, om et valgløfte kan realiseres inden for rammerne af de internationale konventioner, som de jo ikke vil bryde med… Og sådan endte det så.

LÆS OGSÅ:  Sådan snød udlændinge 18-årig pige: Fik et kram og...

Mattias Tesfaye forsikrede dog om, at man stadig arbejder med forslagene. Wow! Hvilken indrømmelse om sine egne valgløfter til danskerne…?

Indtil videre må konklusionen være, at det store forkromede udspil ”Retfærdig og realistisk – En udlændingepolitik der samler Danmark” først og fremmest handlede om at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Efter, hun har indtaget posten, er det tilsyneladende ikke helt så vigtigt at få løfterne til danskerne gjort til virkelighed.

Vi afventer i spænding på, om de nogensinde bliver det… eller om meningen blot var at vinde magten!

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)