Voldsom brand på skole

Voldsom brand på nedlagt skole i Greve

Kraftig røgudvikling fra brand i den nedlagte Tjørnelyskolen i Greve. Ingen er kommet til skade som følge af branden, der først forventes slukket i nat eller i morgen tidlig.

Midt- og Vestsjællands Politi rykkede kl. 1555 ud til den nedlagte Tjørnelyskolen, Lillevangsvej 48, 2670 Greve, idet politiet havde modtaget en anmeldelse om, at flere unge mennesker knuste ruder på skolen.

Ved skolen traf politiet syv teenagere, som ifølge vidner kunne mistænkes for enten at have knust ruder eller været meddelagtige heri. Politiet tilbageholdte derfor de trufne teenagere, medens anmeldelsen om rudeknusning og hærværk blev undersøgt nærmere.

Politiet er i forvejen på baggrund af anmeldelser før i dag fra omkringboende bekendt med, at unge mennesker ofte søger hen mod skolen, der bruges som ”hyggested” og til færden i de nedlagte lokaliteter.

Under politiets ophold på stedet og efter tilbageholdelse af teenagerne udbrød der pludselig brand i skolens bygninger, så politiet tilkaldte brandvæsnet til slukning af branden.

Branden udviklede sig kraftigt og udvikler stadig kraftig, sort røg, så politiet anbefaler, at beboere i området Køge Bugt Motorvejen – Hundige Centervej – Godsvej – Hundigegårdsvej forbliver indendørs samt lukker døre og vinduer.

Vejene i området omkring den brændende skole er blevet afspærret af flere politipatruljer, så brandvæsnet ugeneret kan foretage slukning af den omfattende brand i skolens bygninger. Trafikanter og tilskuere til branden opfordres til at holde sig væk fra området og til i øvrigt at følge politiets anvisninger.

LÆS OGSÅ:  Brand ved bålsted i børnehave

Kl. ca. 1830 har politiet afsluttet evakuering af flere rækkehuse på Tjørnelyparken syd for den brændende skole på grund af den kraftige røgudvikling.

Politiet undersøger stadig de tilbageholdte teenageres rolle i anledning af, at politiet traf dem i området kort efter anmeldelsen om rudeknusning.

Brandslukningen forventes at tage flere timer endnu og måske helt til i morgen tidlig, hvorefter brandvæsnet skal foretage efterslukning i de brændte bygninger.

Politiets brandefterforskere kan måske i løbet af mandagen indledningsvist undersøge brandstedet i forsøget på at finde årsagen til brandens opståen. Samtidig vil Midt- og Vestsjællands Politi vurdere, om der skal rekvireres brandsagkyndig assistance fra National Kriminalteknisk Center og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut for at finde frem til brandårsagen samt sikring af eventuelle tekniske spor.

Ingen personer er kommet til skade som følge af branden på skolen.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)