31-årig mand tiltalt for landsforræderi – kæmpede for Islamisk Stat

Af Anette Pedersen.

Anklagemyndigheden har tiltalt en 31-årig dansk statsborger for at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, om landsforræderi ved i en længere periode at have tilsluttet sig terrororganisationen IS og deltaget i kamphandlinger for IS under den væbnede konflikt i Syrien, som Danmark var part i. Manden er desuden tiltalt for andre terrorrelaterede handlinger – blandt andet for at have ladet sig hverve til en terrororganisation og at have fremsat trusler om og opfordret andre til at begå terrorhandlinger mod navngivne danskere.

Justitsministeren har tiltrådt anklagemyndighedens indstilling om at rejse tiltale mod en 31-årig mand for blandt andet som dansk statsborger at have tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat (IS) og deltaget i kamphandlinger i en væbnet konflikt, som Danmark var part i.

Manden, der kommer fra Aarhus-området, blev anholdt den 11. november 2019, efter at han var blevet udsendt af Tyrkiet. Han har været fængslet siden.

Manden er tiltalt efter straffelovens § 101 a, stk. 1, der handler om landsforræderi, for i perioden fra den 31. december 2015, hvor bestemmelsen trådte i kraft, til december 2017 som dansk statsborger under særligt skærpende omstændigheder at have tilsluttet sig og deltaget i kamphandlinger for terrororganisationen IS i Syrien under en væbnet konflikt, som Danmark var part i.

Herudover er manden tiltalt for flere andre overtrædelser af straffelovens terrorrelaterede bestemmelser, herunder trusler om at begå terror efter straffelovens § 114, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, ved i 2013 sammen med tre andre mænd i en video på internettet at have opfordret til forbrydelser mod en række navngivne danske personer, som de skød til måls mod billeder af, og efter straffelovens § 114 c, stk. 3, for fra 2013 til 2017 at have ladet sig hverve til IS, hvor han indgik i IS’s væbnede styrke og deltog i kamphandlinger.

LÆS OGSÅ:  "Allahu akbar": Et islamisk kampråb

Manden er endelig tiltalt for i 2014 at forsøge at hverve andre til IS efter straffelovens § 114 c, stk. 1, jf. § 21, og for fra 2016 til 2017 at have indrejst og opholdt sig i et konfliktområde i Syrien efter straffelovens § 114 j, stk. 1, jf. stk. 3.

Strafferammerne i de omtalte bestemmelser går op til fængsel på livstid.

Lise-Lotte Nilas, Statsadvokat for København, oplyser:

»Det er første gang, anklagemyndigheden rejser tiltale efter straffelovens § 101 a om landsforræderi. Det sker, fordi anklagemyndigheden vurderer, at det kan bevises, at den tiltalte, som er dansk statsborger, ikke blot lod sig hverve til IS, men også tilsluttede sig en væbnet styrke og deltog i kamphandlinger for IS i den væbnede konflikt i Syrien, hvor den danske stat var part på modsatte side. Det er særlig groft, fordi det er foregået over en lang periode, og fordi han har deltaget i kamphandlingerne, indtil han på grund af fysiske skader ikke længere var i stand til at deltage aktivt,« siger Lise-Lotte Nilas.

Manden har efter de foreliggende oplysninger hverken statsborgerskab i et andet land eller mulighed for at få det. Derfor vurderer anklagemyndigheden, at der ikke er grundlag for at nedlægge påstand om frakendelse af dansk indfødsret og udvisning af Danmark.

Sagen vil blive behandlet som en nævningesag ved Københavns Byret. Hovedforhandlingen indledes den 23. november 2022 og forventes afsluttet den 9. maj 2023.

LÆS OGSÅ:  MUSLIMSK TERROR: Seks mænd tiltalt i Danmark

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)