4.500 personer sælger sex i Danmark

Forskere fra VIVE har dannet et hidtil uset detaljeret billede af sexsælgeres sociale baggrund og levevilkår. På baggrund af unikke data vurderer de, at 4.500 personer har solgt sex i Danmark i 2020.

Sexsælgere er ikke en nem gruppe at tælle. Det skyldes ikke mindst, at salg af sex er et tabubelagt emne, og mange sexsælgere ønsker at være anonyme for at beskytte deres eget og familiens privatliv.

Forskere fra VIVE har kombineret data fra en lang række forskellige kilder. På den baggrund vurderer de, at 4.500 personer har solgt sex mindst én gang i løbet af 2020 i Danmark.

”Motivationen for at sælge sex kan være vidt forskellig fra person til person. Vi har ofte en tendens til at tænke, at det handler om enten nød eller lyst, men ofte er det en blanding af flere faktorer, som gør, at man sælger sex,” siger Theresa Dyrvig Henriksen, der er forsker i VIVE.

Den seneste kortlægning fra 2011 estimerede, at antallet af sexsælgere var 3.100. Forskellen i de to estimater skal dog ikke nødvendigvis ses som en stigning i det faktiske antal af sexsælgere, men kan også skyldes ændringer i måden, tallet er opgjort på. Derudover har forskerne i den seneste kortlægning haft adgang til unikke data, der giver detaljeret viden om både antallet af sexsælgere og deres levevilkår.

LÆS OGSÅ:  Sex er ikke en moderne opfindelse

”Særligt danske sexsælgere lægger vægt på, at salg af sex kan være en fleksibel måde at tjene penge på, som giver dem et økonomisk råderum i hverdagen. Samtidig er der dog også flere både danske og udenlandske sexsælgere, som fortæller, at de befinder sig i situationer, hvor sexsalget opleves som eneste udvej på grund af for eksempel gæld, misbrug eller tvang,” siger Theresa Dyrvig Henriksen.

Kortlægningen viser overordnet set, at sexsælgere adskiller sig fra deres jævnaldrende på en række sociale faktorer. Eksempelvis er der en større andel af sexsælgerne, som har været anbragt uden for hjemmet i løbet af deres opvækst, og der er også en større andel, som har oplevet hjemløshed, har fængselsdomme, eller som har været ofre for en strafferetslig forbrydelse. Sexsælgerne har som samlet gruppe desuden et lavere uddannelsesniveau og en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet end deres jævnaldrende.

Sexsælgerne er dog en meget sammensat gruppe, hvilket betyder, at langt fra alle sexsælgere kan beskrives som udsatte. Kortlægningen viser, at det primært er en mindre gruppe af sexsælgere, der oplever meget komplekse sociale problemer, såsom hjemløshed, misbrug og psykisk sygdom. Ligesom det også er inden for denne gruppe af sexsælgere, at der er flest, som har erfaringer med at være ofre for en forbrydelse eller selv at komme i fængsel.

Om kortlægningen:

LÆS OGSÅ:  Uge Sex 2020: Den perfekt uperfekte krop på skoleskemaet

Kortlægningen er bestilt af Social- og Ældreministeriet, udført for Socialstyrelsen og finansieret af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023.

Forskerne har gennemgået annoncer på danske internetsider og kombineret data med spørgeskemaundersøgelser og registreringer fra Rigspolitiet, KFUK’s Sociale Arbejde og Socialstyrelsen. Desuden har de interviewet både tidligere og aktive sexsælgere og fagpersoner fra sociale tilbud målrettet sexsælgere. De har sammenkoblet data med registerdata fra en række officielle databaser. Det er en af de første gange i både dansk og international sammenhæng, at det har været muligt at anvende registerdata i en undersøgelse af sexsalg.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)