Regionerne holder den offentlige sundhedssektor i et jerngreb

Der er voldsomt behov for tiltag, der kan øge produktiviteten i den offentlige sundhedssektor, men de mødes med en massiv forandringsresistent konservatisme, skriver prof. Ole P. Kristensen i Berlingske.

”Overlæger bruger mere tid ved skærmen og mindre tid på patienterne,« lød det forleden i en ny undersøgelse. Overlægerne bruger færre timer på patienter end for ti år siden. Tiden bruges i stigende grad på administration og andre aktiviteter, der ikke er patientrelaterede.

Et tilsvarende billede genfindes i daginstitutioner, ældrepleje og andre velfærdsinstitutioner, hvor en forbavsende lille andel af den samlede arbejdstid bruges på kerneydelsen.

Teknologi- og forskningsbaserede produktivitetsforbedringer er en mulighed i sundhedsvæsenet, men den mulighed udnyttes ikke fuldt ud i et planøkonomisk system, som den offentlige velfærdssektor er”.

24NYT: Inden for sundhedssektoren er der kæmpe muligheder for effektivisering og innovation. Sundhedssektoren er imidlertid effektivt beskyttet mod effektivisering og innovation af regionerne, som sidder tungt på hele sektoren, og som kæmper med næb og kløer for at beholde deres privilegier.

Regionernes lobbyister bearbejder politikerne og medierne med påstande om, at det ikke er effektivisering, der er løsningen på sygehusvæsenets problemer, men derimod øgede bevillinger til sundhedsvæsenet. Med andre ord bilder man danskerne ind, at Danmark er det eneste land i verden, hvor sygehusvæsenet ikke kan effektiviseres.

Det evige omkvæd er, at problemerne i sygehusvæsenet kun kan løses ved at tilføre flere penge. Målet for regionerne er ikke at få bedre velfærd, bare at den skal koste mere. Det er sådan man tænker, når man altid løser problemer ved at stikke snablen endnu dybere ned i vores fælles kasse. Læs mere her.