Ældre langt mindre syge end unge

Danmarks største udbyder af private sundhedsforsikringer, den fynske virksomhed Mølholm Forsikring, indsamler hele tiden data om de sygdomsmønstre, man ser på danske arbejdspladser. For nylig har man spurgt godt 1800 danskere om, hvorfor de er syge, og hvor mange sygedage, de reelt har i løbet af året.

En stor undersgølse, Kantar Gallup har lavet på vegne af Mølholm og Gjensidige Forsikring blandt godt 1800 danskere, viser, at der er stor forskel på hvem på de danske arbejdspladser, der har mange sygedage og hvorfor.

Særlig når man ser på alder, køn og ansættelsesforhold kan variationerne være meget store. Kvinderer fem gange så ofte syge med hovedpine end mænd. Mænd lægger sig derimod oftere med influenza end kvinder. Og ældre har langt færre sygedage end yngre.

”Det er interessant at se, hvor stor forskel der er på sygemeldinger, når man ser på alder, indkomst og ansættelsesforhold. Meget tyder på, at mange arbejdspladser kunne gøre en mere målrettet indsats, hvis der kom en mere kvalificeret viden på området. Hvorfor er det fx fem gange så mange kvinder som mænd, der melder sig syge med hovedpine, og hvorfor er der så markant forskel på unge og ældres sygdomsmønstre? Og hvad er det der gør, at der er så stor forskel på hvor mange børns sygedage offentlige ansatte har i forhold til selvstændige og ansatte i den private sektor,” siger Per Østergaard, adm. direktør i Mølholm Forsikring.

LÆS OGSÅ:  Skarpladt pistol og mere end 100kg narko fundet

Mølholm betjener ca. 7000 virksomheder med 250.000 medarbejdere. Der kan være store forskelle mellem brancher og enkelte virksomheder i forhold til hvordan sygedagene fordeler sig, men Mølholm har gode erfaringer med at drøfte sygdomsmønstrene med virksomhederne for i den sidste ende at reducere sygefraværet.

Ældre er meget sjældent syge

Generelt er der stor forskel på, hvor lang tid danskerne er syge. Kvinder har typisk flere sygedage end mænd, mens ældre har lang færre sygedage end unge. 35 % i gruppen +60 år har ingen sygedage overhovedet, mens kun 7 % i gruppen 18-39 år ikke har sygedage.

I gruppen med 15 sygedage eller mere er der en overvægt af offentligt ansatte kvinder, der bor til leje i store eller mellemstore byer

Måler man på indkomst er der også en tydelig forskel. Jo færre penge man tjener, jo flere sygedage har man.

Generelt har offentligt ansatte flere sygedage end privatansatte og selvstændige. 35 % af de offentlige ansatte har mere end seks sygedage om året. Blandt privat ansatte og selvstændige er samme tal kun hhv. 23 og 9 %.

Influenza, hovedpine og børns sygdom

Den mest almindelige årsag til sygefravær på arbejdspladserne er almindelige sygdom som influenza og forkølelse. Hele 62 % angiver det som den primære årsag til fravær. Inden for kategorien er der relativt stor forskel på, om man er mand eller kvinde. Blandt mændene er det 66 %, mens det kun er 58 % af kvinderne.

LÆS OGSÅ:  Sådan sparer du på billejen

Til gengæld angiver 5 % af kvinderne hovedpine som den primære årsag til fravær, mens det kun er 1 % af mændene.

Ser man på hvor folk arbejder, er der også store forskelle i de enkelte kategorier. Kun 5 procent af de adspurgte, der er selvstændige, angiver børns sygdom som den primære årsag til sygefravær, mens det blandt offentlige ansatte er 10 %, der er syge pga. børnene.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)