Anklagemyndigheden styrker behandlingen af sager om udvisning

Af Anette Pedersen.

En gennemgang af en række sager om udvisning af kriminelle udlændinge fører nu til, at Rigsadvokaten styrker anklagemyndighedens behandling af udvisningssager med otte nye initiativer.

Det sker efter, at de regionale statsadvokater i fjerde kvartal sidste år gennemførte en såkaldt forelæggelsesordning i fire udvalgte politikredse. I alt blev 57 sager, hvor anklagemyndigheden i byretten havde nedlagt påstand om udvisning, uden at det endte med en udvisningsdom, forelagt for statsadvokaterne. I 42 af sagerne var politikredsenes indstilling, at anklagemyndigheden ikke skulle anke dommen, men statsadvokaterne vurderede i ti af de 42 sager, at der var grundlag for at anke.

»Resultatet af forelæggelsesordningen viser, at vi kan forbedre os. Udvisningsområdet er en vigtig del af arbejdet med straffesagerne, og vi skal sikre, at domstolene får mulighed for at tage stilling til spørgsmålet i alle relevante sager. Hvis anklagemyndigheden kan nedlægge påstand om udvisning i en straffesag, skal vi gøre det. Hvis der er grundlag for at anke domstolenes afgørelse, skal vi anke. Udvisningsområdet er komplekst, og der findes ikke en facitliste, så vi skal hele tiden overveje, hvad vi kan gøre bedre for at understøtte anklagernes arbejde med udvisningssagerne,« siger rigsadvokat Jan Reckendorff.

LÆS OGSÅ:  FARVEL! To bandemedlemmer udvist

Initiativerne betyder blandt andet, at den midlertidige forelæggelsesordning fortsætter og udvides til alle politikredse. Derudover skal der fremover være en tofaktor-godkendelse i alle sager, hvor en anklager overvejer ikke at nedlægge påstand om udvisning, hvor det kan være relevant. Anklagemyndigheden vil desuden forbedre uddannelsen af anklagerne og udpege en ekspert på udvisningsområdet i alle politikredse og hos statsadvokaterne, som skal støtte anklagerne og dele ny viden.

Rigsadvokaten vil sammen med politikredsene og statsadvokaterne sikre, at implementeringen af initiativerne bliver fulgt tæt.

Fakta om udvisningsområdet
•    I straffesager, hvor der rejses tiltale for strafbare forhold mod udlændinge, foretager anklagemyndigheden en konkret vurdering af, om der er grundlag for at nedlægge påstand om udvisning.
•    Anklagemyndigheden skal i den forbindelse vurdere, om det kriminelle forhold kan begrunde udvisning efter reglerne i udlændingelovens §§ 22-24 eller § 25 c, og om Danmarks internationale forpligtelser med sikkerhed er til hinder for udvisning, jf. udlændingelovens § 26.
•    Hvis anklagemyndigheden vurderer, at det kriminelle forhold kan begrunde udvisning efter udlændingeloven, og Danmarks internationale forpligtelser ikke med sikkerhed er til hinder for udvisning, skal der nedlægges påstand om udvisning.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)