Antisemitismen stiger i Danmark

En ny rapport fra Det Jødiske Samfund i Danmark viser, at der sidste år blev registreret 45 antisemitiske hændelser i Danmark. Det er en stigning i forhold til 2017, hvor der blev registreret 30 antisemitiske hændelser. Det skriver Berlingske.

Flere tilfælde af hærværk og chikane mod jøder ramte lørdag Østjylland på årsdagen for Krystalnatten. 84 gravsten på en jødisk gravplads i Randers blev overmalet med grøn graffiti, ligesom ukendte gerningsmænd satte en davidsstjerne på familien Chievitz’ postkasse i Silkeborg og en bygning i Randers med en Davidsstjerne på facaden blev ramt af kasteskyts med sort maling.

Et uddrag af en ny rapport viser, at lignende hændelser med fjendtlig indstilling over for jøder forekommer jævnligt herhjemme.

Det er selvfølgelig meget bekymrende. Der er også tale om mere grove hændelser. Og det er toppen af isbjerget, da der er et stort mørketal – og fordi det ikke omfatter ytringer på internet”, siger Henri Goldstein, formand for Det Jødiske Samfund i Danmark.

24NYT: Folketingets import af flygtninge og migranter fra muslimske lande, hvor hadet til jøder er fast inventar, har ført til en kraftigt stigende antisemitisme herhjemme. Antallet af antisemitiske hændelser i Danmark er steget fra 22 i 2016 til 45 i 2018, altså en fordobling.

Den omsiggribende islamisering af det danske samfund på alle niveauer og den sympati og tolerance, som det officielle Danmark udviser over for det voksende muslimske mindretal, har skabt en mental og fysisk ghetto, hvor danske jøder lever et liv med angst, ydmygelser, chikaner og politibevogtning døgnet rundt. Næsten alle unge ortodokse jøder har forladt Danmark.

Danske politikere og medierne tager officielt afstand fra antisemitiske hændelser, men i realiteten giver de næring til antisemitismen ved at forklæde den som legitim kritik af Israel. Medierne fungerer som talerør for palæstinensisk propaganda og griber ofte ned i den antisemitiske værktøjskasse med antisemitiske karikaturtegninger.

Danmark støtter de antisemitiske kræfter i FN og EU, herunder deltager i EU’s boykot af israelske virksomheder. Danmark er et af de lande i verden, der bidrager mest til det korrupte palæstinensiske styre. Udenrigsministeriet anser det ikke-eksisterende land Palæstina som et prioritetsland og har i 2017 bevilget 450 mio. kr. til palæstinensiske terrororganisationer over de kommende 5 år. Pengene går dels til korrupte palæstinensiske politikere, og dels til tunneller og raketter, der rammer civilbefolkningen i Israel.

De myter og løgne om Israel og jøder, som danske politikere og medier spreder, er med til at skabe et klima, hvor antisemitisme og jødehad blomstrer. Læs mere her.